Władze Wydziału Mechanicznego

Image
Dziekan Wydziału Mechanicznego

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Kierownik dyscypliny inżynieria mechaniczna

godziny przyjęć : czwartek 12.00-13.00
90-537 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 1/15
tel. +48 42 631 22 02
e-mail: deanmech@adm.p.lodz.pl

Przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych

Biogram prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Image
Prodziekan ds. Rozwoju

Prodziekan ds. rozwoju
prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

Kierownik dyscypliny inżynieria materiałowa

godziny przyjęć : piątek 11.00-12.00
90-537 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 1/15
tel. +48 42 631 22 12, +48 42 631 27 01
e-mail: vdeanmech.development@adm.p.lodz.pl
Biogram prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek

Image
Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia
dr inż. Małgorzata Sikora, prof. uczelni

godziny przyjęć : poniedziałek 9.00 - 10.00
90-537 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 1/15
tel. +48 42 631 22 01, dziekanat - pokój 205
e-mail: vdeanmech.education@adm.p.lodz.pl
Biogram dr inż. Małgorzata Sikora, prof. uczelni

Image
Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Łukasz Stawiński

godziny przyjęć : poniedziałek 12.00-13.00 i środa 13.00-14.00

oraz sobota zjazdowa 11.00-12.00
(po uprzednim kontakcie e-mail)
90-537 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 1/15
tel. +48 42 631 21 22, dziekanat - pokój 211
e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl
Biogram dr inż. Łukasz Stawiński

 

Strona dziala - zabbix