Plan zajęć

W czasie semestru dni tygodnia mają swoją numerację jako kolejne terminy nieparzyste (x1) i parzyste (x2)

Numeracja tygodni

Oznaczenia sal: budynek/nr sali/piętro, przykład A19/5M10/I p. – budynek A19 audytorium 5M10, 1 piętro

Wyjaśnienie do oznaczania budynku A22:
A22a
  - skrzydło budynku A22 w którym znajduje się Dziekanat Wydziału Mechanicznego

A22b
 - skrzydło budynku A22 w którym znajduje się portiernia

Mapa kampusu 

Chęć rezerwacji sal ogólnowydziałowych prosimy zgłaszać na adres e-mail: w1plany@info.p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix