Dziekanat

Image
Dziekanat

Dziekanat Wydziału Mechanicznego mieści się w budynku A 22 na II piętrze.

Przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach :

Poniedziałek                 11:00 - 14:00
Wtorek                            12:00 - 17:00 (Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych - w miesiącach lipiec - sierpień nastąpi zmiana przyjęć interesantów -                                                                                                        dziekanat we wtorki będzie czynny w godzinach 12.00-15.00)
Środa                               11:00 - 14:00
Czwartek                         08:00 - 12:00
Piątek                                 nieczynne
Soboty zjazdowe          09:00 -13:00 (pokój nr 210 lub 215)

UWAGA !

W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia

w połączeniu telefonicznym z pracownikami dziekanatu.

 

Treść (rozbudowana)
Kierownik Dziekanatu

mgr Milena Domosławska

Sprawy finansowe
Pokój nr 207, tel.42 631 22 02
e-mail: milena.domoslawska@p.lodz.pl

Sekretariat Dziekanatu

mgr Beata Myszkorowska

Pokój nr 213, tel. 42 631 22 02
e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

Sprawy naukowe

Mariola Karolczak

Pokój nr 212, tel. 42 631 22 12
e-mail: mariola.karolczak@p.lodz.pl

Sprawy naukowe, programy Erasmus+

mgr Monika Kartasińska

Pokój nr 213, tel. 42 631 27 01
e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl

Zamówienia publiczne

mgr Karolina Kozarzewska

Pokój nr 208, tel. 42 631 22 11

zp.w1@info.p.lodz.pl
e-mail: karolina.kozarzewska@p.lodz.pl

Studia doktoranckie, pomoc materialna, promocja Wydziału, strona internetowa Wydziału

mgr Gabriela Stasiak

Pokój nr 209, tel. 42 631 22 04
e:mail: gabriela.stasiak@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II, studia niestacjonarne I-go stopnia

Agnieszka Olechowska

Pokój nr 210, tel. 42 631 22 00
e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

Absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie

mgr Malwina Łuczak

Pokój nr 210, tel. 42 631 22 00
e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia rok III i IV, studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy

Beata Pańczak

Pokój nr 215, tel. 42 631 22 03
e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

Obciążenia dydaktyczne, programy studiów i plany zajęć

mgr Jolanta Niedzielska

Pokój nr 205, tel. 42 631 22 01
e-mail: jolanta.niedzielska@p.lodz.pl

Informatyk Dziekanatu, obsługa audiowizualna sal dydaktycznych, obsługa sieci w budynku "Fabryka Inżynierów XXI wieku"

Przemysław Borowski

Pokój 206, tel. 42 631 23 10 lub  tel. 512 439 819
e-mail: przemyslaw.borowski@p.lodz.pl

Zespół do spraw techniczno-gospodarczych

Kierownik ds. techniczno-gospodarczych

mgr inż. Michał Witaszewski /kierujący zespołem technicznym/

Pokój nr 122, budynek A 18 tel. 42 631 30 26

e-mail: michal.witaszewski@p.lodz.pl

 
Konserwacja budynków

Mieczysław Dłużny / Pracownik techniczny/
Pokój nr 8, budynek A22, tel. 42 631 23 17

Robert Goździk/ Pracownik techniczny/
Pokój nr 24c, budynek A18, tel. 42 631 30 23

Maciej Piesiakowski/ Pracownik techniczny/
Pokój nr 24c, budynek A18, tel. 42 631 30 23

Rezerwacja audytoriów i sal ogólnowydziałowych