Authorities

 
Image
Dziekan Wydziału Mechanicznego

 

Dean of Faculty of Mechanical Engineering
Professor Tomasz Kubiak Ph.D., D.Sc.


Office hours : Thursday 12.00-13.00
90-537 Lodz, Poland, 1/15 Stefanowskiego Street
phone: +48 42 631 22 02
e-mail:  deanmech@adm.p.lodz.pl

Image
Image
Prodziekan ds. Rozwoju

 

Vice-Dean for Development
Professor Łukasz Kaczmarek Ph.D., D.Sc.


Office hours : Friday 11.00-12.00
90-537 Lodz, Poland, 1/15 Stefanowskiego Street
phone: +48 42 631 22 12, +48 42 631 27 01
e-mail: vdeanmech.development@adm.p.lodz.pl

Image
Prodziekan ds. Kształcenia

 

Vice-Dean for Education
Associate Professor Małgorzata Sikora, Ph.D.

Office hours : Monday  9.00 - 10.00
90-537 Lodz, Poland, 1/15 Stefanowskiego Street
phone: +48 42 631 22 01, Office No. 205
e-mail: vdeanmech.education@adm.p.lodz.pl

Image
Prodziekan ds. Studenckich

 

Vice-Dean for Student Affairs
Łukasz Stawiński, Ph.D.

Office hours : Monday 12.00-13.00 and Wednesday 13.00-14.00

Saturday11.00-12.00
(appointment required - e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl)
90-537 Lodz, Poland, 1/15 Stefanowskiego Street
phone: +48 42 631 21 22, Office No. 211
e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl

Image
 
Image
 

Strona dziala - zabbix