Konkursy naukowe

Treść (rozbudowana)
Konkurs “SMART” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

 

Image
SMART

Celem Konkursu „SMART” wspierającego doskonałość naukową jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej poprzez podnoszenie umiejętności młodych naukowców w przygotowaniu wniosków o granty badawcze organizowane w konkursach zewnętrznych instytucji finansujących naukę oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu projektów.

Konkurs SMART przeznaczony jest dla zespołów złożonych z młodych naukowców, w celu poprawy ich dorobku naukowego, przeprowadzenia badań wstępnych oraz zbudowania podstaw warsztatu naukowego.

Konkurs "SMART" skierowany jest do zespołów młodych naukowców tj. nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej:
- dla których jest ona podstawowym miejscem pracy,
- którzy uzyskali stopień naukowy doktora w 2016 roku lub później.

W konkursie może wziąć udział każdy naukowiec, spełniający powyższe warunki, niezależnie od wieku, płci, narodowości i obywatelstwa.

 

W wyniku konkursu SMART 2023, zostały przyznane granty wewnętrzne następującym pracownikom:

  • dr inż. Aleksandrze Jastrzębskiej z Instytutu Inżynierii Materiałowej (w zespole dr inż. Andrzej Nosal, dr inż. Bartosz Stańczyk) kwota przyznana 148.000,00 PLN
  • dr inż. Krzysztofowi Jastrzębskiemu z Instytutu Inżynierii Materiałowej (w zespole dr inż. Paweł Czapski) ​​​​​​​kwota przyznana 149.500,00 PLN
0
FU2N- Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców
Image
SMART

Wyniki konkursu na granty wewnętrzne programu "FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców" w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w 2023 roku.

 

https://p.lodz.pl/idub/dzialania-wspierajace-doskonalosc-naukowa/fu2n-f…

II edycja konkursu na granty wewnętrzne w ramach Programu FU²N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców

Grupa dla której jest konkurs to:

- doktoranci pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej 

- młodzi naukowcy – tj. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej, dla których Politechnika Łódzka jest podstawowym miejscem pracy, którzy uzyskali stopień naukowy doktora maksymalnie 5 lat przed złożeniem wniosku o grant wewnętrzny.

Bardzo proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz o rozpoczęcie aktywności wynikających z  Zarządzenia i załączonych dokumentów:

Zarządzenie Rektora PŁ w sprawie programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” (lodz.pl)

 

0

Strona dziala - zabbix