Konkursy naukowe

Treść (rozbudowana)
Konkurs “SMART” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

 

Image
Grafika przedstawiająca drewniane kostki ułożone w napis GO FOR IT

Celem Konkursu „SMART” wspierającego doskonałość naukową jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej poprzez podnoszenie umiejętności młodych naukowców w przygotowaniu wniosków o granty badawcze organizowane w konkursach zewnętrznych instytucji finansujących naukę oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu projektów.

Konkurs SMART przeznaczony jest dla zespołów złożonych z młodych naukowców, w celu poprawy ich dorobku naukowego, przeprowadzenia badań wstępnych oraz zbudowania podstaw warsztatu naukowego.

Konkurs "SMART" skierowany jest do zespołów młodych naukowców tj. nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej:
- dla których jest ona podstawowym miejscem pracy,
- którzy uzyskali stopień naukowy doktora w 2017 roku lub później.

W konkursie może wziąć udział każdy naukowiec, spełniający powyższe warunki, niezależnie od wieku, płci, narodowości i obywatelstwa.

Termin składania wniosków do dnia 02.02.2024 r. do godz. 12:00 budynek A22a pokój 213
 

 

         W wyniku konkursu SMART 2024, zostały przyznane granty wewnętrzne następującym pracownikom:

  1. dr inż. Monice Zaczyńskiej z Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (w zespole dr inż. Filip Kaźmierczyk, dr inż. Mehdi Bohlooly Fotovat) kwota przyznana 122.200,00 PLN
  2. dr inż. Andrzejowi Nosalowi z Instytutu Inżynierii Materiałowej (w zespole dr inż. Norbert Kępczak) kwota przyznana 150.000,00 PLN
0
FU2N- Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców
Image
Grafika przedstawiająca drewniane kostki ułożone w napis GO FOR IT

 

III edycja konkursu na granty wewnętrzne w ramach Programu FU²N - Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców

Termin nadsyłania wniosków mija w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00

  • Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu o granty wewnętrzne dla młodych naukowców prowadzących badania w dyscyplinie inżynieria materiałowa
  • Ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu o granty wewnętrzne dla młodych naukowców prowadzących badania w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
Document

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami oraz o rozpoczęcie aktywności wynikających z  Zarządzenia i załączonych dokumentów:

Zarządzenie Rektora PŁ w sprawie programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” (lodz.pl)

Wyniki konkursu na granty wewnętrzne programu "FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców"
w dyscyplinie inżynieria mechaniczna w 2024 roku.

0

Strona dziala - zabbix