Nagrody

Treść (rozbudowana)
Laureat nagrody Ministra Edukacji i Nauki w 2022 roku prof. Jan Awrejcewicz za całokształt dorobku.

 

Image
Jan Awrejcewicz

 

Image
Nagrody J.Awrejcewicz

Prof. Jan Awrejcewicz jest kierownikiem Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym PŁ. W ponad 40-letniej działalności naukowej, kształceniu kadr naukowych i akademickich oraz działalności organizacyjnej, przekładającej się na rozwój kultury, gospodarki i społeczeństwa w wymiarze międzynarodowym i krajowym, osiągnął wybitne wyniki.

Profesor Awrejcewicz jest autorem lub współautorem 383 prac opublikowanych w czasopismach z impact factor (IF), 123 prac opublikowanych w innych czasopismach, 361 recenzowanych prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych zagranicznych (293) i krajowych (68), a sumaryczny wskaźnik (ΣIF) wpływu tych prac wynosi 493,522. Ponadto jest autorem lub współautorem 27 monografii w języku angielskim.

Profesor prowadził  wieloletnie, w sumie około 10 lat, badania naukowe za granicą m. in.: w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i Uniwersytecie w Illinois w ramach fundacji Fulbrighta i Tadeusza Kościuszki, w Niemczech w Brunszwiku w ramach fundacji Aleksandra von Humboldta, w Japonii na Uniwersytecie Tokijskim w ramach Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki i w Centrum Badań Nauki i Technologii (profesor honorowy Mitsubishi) oraz Francji w Lionie w ramach kilku różnych fundacji.

Do największych i najbardziej prestiżowych nagród zagranicznych przyznanych Profesorowi należy nagroda Aleksandra von Humboldta za osiągnięcia badawcze i dydaktyczne. Jest promotorem 27 przewodów doktorskich. Uczestniczy w pracach wielu prestiżowych komitetów i towarzystw naukowych, w tym jako członek rzeczywisty PAN, członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułów i Stopni Naukowych, a obecnie Rady Doskonałości Naukowej. Jest doktorem honoris causa 6 uczelni.

Jego działalność została uhonorowana wysokiej rangi odznaczeniami krajowymi: Złotym Krzyżem Zasługi (1996); Medalem MEN (1998); Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012). Nazwisko Profesora zostało wymienione w „Stanford University Names World’s Top 2% Scientists”.

0
Konkurs o nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2022 r.

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2022 r. została przyznana Instytutowi Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego PŁ.

Image
PŁ
0
Konkurs o nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej o nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych w 2021 r.
Image
Awrejcewicz

W konkursie o nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej, skierowanych do naukowców i doktorantów - nagrodę dla autora najlepszych publikacji naukowych wydanych w 2021 r. (5 publikacji za 200 pkt., 9 publikacji za 140 pkt., 13 publikacji za 100 pkt.) otrzymał prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz.
To najlepszy, jak do tej pory, wynik w historii tego konkursu.

Najważniejszym celem konkursów JM Rektora PŁ, jest aktywizacja działalności badawczej pracowników i studentów oraz promowanie wybitnych osiągnięć naukowych kadry Politechniki Łódzkiej.

0
Konkurs o nagrody Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2021 r.
Image
Wdrożenie

Nagroda za najbardziej wartościowe wdrożenie w 2021 r. przyznana została trzem jednostkom: Instytutowi Maszyn PrzepływowychInstytutowi Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Instytutowi Inżynierii Materiałowej.

0

Strona dziala - zabbix