Rady Dyscyplin Naukowych

Treść (rozbudowana)
Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek - Przewodniczący RD

prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska - Zastępca przewodniczącego RD

dr hab. inż. Konrad Dybowski, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych

prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

prof. dr hab. inż. Piotr Kula

dr hab. inż. Piotr Kulpiński, profesor uczelni

dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

prof. dr hab. inż. Jacek Sawicki

dr hab. inż. Anna Sobczyk-Guzenda, profesor uczelni

prof. dr hab. inż. Dawid Stawski

dr hab. inż. Zbigniew Stempień, profesor uczelni

dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, profesor uczelni
Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak - Przewodniczący RD

prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski - Zastępca przewodniczącego RD

prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski

prof. dr hab. inż. Radosław Mania

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak

dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, profesor uczelni

dr hab. inż. Dariusz Grzelczyk

dr hab. inż. Grzegorz Kudra, profesor uczelni

dr hab. inż. Damian Obidowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Witold Pawłowski, profesor uczelni

dr hab. inż. Cezary Rapiejko, profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Siczek

dr hab. inż. Wojciech Stachurski

dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, profesor uczelni

dr hab. Dawid Dudkowski

dr inż. Łukasz Frącczak

dr inż. Joanna Kopania

dr inż. Piotr Reorowicz

Strona dziala - zabbix