Misja Wydziału

Treść (rozbudowana)
Misja Wydziału
Image
logo mechaniczny

Misja i Wizja rozwoju Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej identyfikuje się z misją i wizją Uczelni, przede wszystkim z takimi elementami, jak rzetelność w nauce, zagwarantowanie wysokiego poziomu kształcenia akademickiego, otwartość na nowe wyzwania, innowacyjność, kształtowanie elit intelektualnych oraz kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich.

Wydział Mechaniczny wpisując się w strategię SAIL Uczelni, dąży do realizacji badań naukowych na najwyższym poziomie, umożliwiając swoim pracownikom i doktorantom wszechstronny rozwój, w oparciu o najlepsze wzorce, bazę laboratoryjną i badawczą, narzędzia i metody. Wydział poszerza i intensyfikuje współpracę z licznymi krajowymi i zagranicznymi uczelniami, ośrodkami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi.

0

Strona dziala - zabbix