Obszary badawcze

 

 • wytwarzanie oraz funkcjonalizacja wielkopowierzchniowego grafenu HSMG®,
 • biomateriały i inżynieria biomedyczna, w tym wykorzystanie technik numerycznych w diagnostyce medycznej oraz opracowanie nowych powłok antybakteryjnych,
 • nanotechnologia,
 • konstrukcja robotów medycznych,
 • biomechanika,
 • konstrukcja, programowanie i akcesoria robotów mobilnych,
 • obróbki cieplno-chemiczne części maszyn i urządzeń oraz technologie powłok funkcjonalnych,
 • energetyka konwencjonalna i odnawialna oraz instalacje energetyczno-przepływowe,
 • technika cieplna i chłodnictwo – optymalizacja systemów grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • optymalizacja budowy oraz procedur eksploatacji maszyn i urządzeń przepływowych na podstawie badań numerycznych
  i eksperymentalnych,
 • badania procesów obróbki ubytkowej, zwłaszcza obróbki ściernej,
 • układy sterowania i napędy maszyn,
 • badania teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne układów mechanicznych i zastosowania wyników tych badań w różnych dziedzinach nauki i techniki, w tym dynamiki nieliniowej, teorii chaosu, konstrukcjach cienkościennych, obejmujących również modelowanie i badania statyczne/dynamiczne mikro/nano belek, płyt i powłok wykonanych z nowoczesnych materiałów (w tym kompozyty),
 • monitorowanie i sterowanie dynamiką układów mechanicznych i mechatronicznych z uwzględnieniem dyskretnego i ciągłego rozkładu masy,
 • wytrzymałość materiałów – konstrukcje z materiałów tradycyjnych i kompozytów (Functionally Graded Materials, Fibre Metal Laminate, Fibre Reinforced Polimer),
 • konstrukcje lekkie – wytrzymałość i nieliniowa stateczność konstrukcji cienkościennych obciążonych statycznie i dynamicznie,
 • badania urządzeń technologicznych, maszyn, pojazdów, między innymi w zakresie minimalizacji zużycia energii, materiałów eksploatacyjnych, ochrony środowiska,

 • badania procesów technologicznych i ich modelowanie z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, w tym metod sztuczniej inteligencji, bezzałogowych platform lądowych (BPL) do zastosowań w systemach bezpieczeństwa i obronności państwa, sterowanie procesami dynamicznymi,
 • badania w zakresie innowacyjnych technologii wykorzystywanych w odlewnictwie,
 • badania układów napędowych, silników spalinowych i ich układów zasilania,
 • badania dynamiki oraz stabilności i kierowalności pojazdu,
 • badania trybologiczne,
 • badania z dziedziny transportu.

Strona dziala - zabbix