Akty prawne

Treść (rozbudowana)
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
0
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
0
Ustawa w wersji angielskojęzycznej - Act of 20 July 2018 - The Law on Higher Education and Science
0
Zarządzenie Nr 57/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 10 października 2022 r. w sprawie obowiązującej w Politechnice Łódzkiej procedury postępowania z rozprawami doktorskimi, których przedmiot objęty jest tajemnicą prawnie chronioną.
0

Strona dziala - zabbix