Komisje

Treść (rozbudowana)
Kolegium Dziekańskie

Przewodniczący:
Dziekan Wydziału - prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak, Kierownik Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna oraz Kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji (K-12)

Członkowie:
Prodziekan ds. Rozwoju - prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, Kierownik Dyscypliny Inżynieria Materiałowa oraz Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej (I-11) 
Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Łukasz Stawiński
Prodziekan ds. Kształcenia - dr inż. Małgorzata Sikora, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych (I-12) - prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
Dyrektor Instytutu Obrabiarek i TBM (I-13) - dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni
Kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki (K-11) - prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
Kierownik Katedry Dynamiki Maszyn (K-13) - prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
Kierownik Katedry Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji (K-14) - dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni
Kierownik Katedry Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn (K-15) - dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni.

0
Komisja Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący:
dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
Członkowie:
prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
dr hab. inż. Adam Papierski
dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. uczelni

Sekretarz: Mariola Karolczak

0
Komisja Likwidacyjna

Przewodniczący :
dr hab. inż. Andrzej Kosucki, prof. uczelni
Członkowie :
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni

Sekretarz: mgr Karolina Kozarzewska

0
Podkomisja ds. rekrutacji na kierunki studiów: automatyka i robotyka, energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, Master in Mechanical Engineering, Mechanical Engineering, mechanika i budowa maszyn, transport, Future Mobility

Przewodniczący :
dr inż. Małgorzata Sikora, prof. uczelni
Z-ca przewodniczącego:
dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni
Członkowie:
dr inż. Jacek Świniarski
dr inż. Zbigniew Cebulski
dr inż. Błażej Witkowski

0
Komisje Egzaminu Dyplomowego

Kierunek Automatyka i Robotyka :

Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
Sekretarz: dr inż. Paweł Żak

Kierunek Energetyka :

Przewodniczący : dr hab. inż. Aleksander Olczyk, prof. uczelni
Sekretarz: mgr Anna Słota

Kierunek Inżynieria Kosmiczna :

Przewodniczący : dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
Sekretarz: dr inż. Anna Karczemska
Sekretarz: dr inż. Radosław Wach

Kierunek Inżynieria Materiałowa :

Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Jacek Sawicki
Sekretarz: dr inż. Agata Niedzielska
Sekretarz: dr inż. Krzysztof Jastrzębski

Kierunek Inżynieria Produkcji :

Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
Sekretarz: dr hab. inż. Tomasz Szymczak

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn :

Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Jerzy Wojewoda
Przewodniczący : dr hab. inż.  Damian Obidowski, prof. uczelni
Sekretarz: dr inż. Adam Wijata
Sekretarz: dr inż. Paweł Just

Kierunek Mechatronika :

Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
Przewodniczący : dr hab. inż.  Dariusz Grzelczyk
Sekretarz: dr inż. Bartosz Stańczyk

Kierunek Transport :

Przewodniczący : dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni
Sekretarz: dr inż. Stanisław Skawiński

0
Komisja Wyróżnień i Nagród dla Doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

Przewodnicząca: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni

Członkowie:
dr hab. inż. Dorota Bociąga, prof. uczelni

dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. uczelni

dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni

0
Komisja Wyróżnień i Nagród dla Doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof. uczelni

Członkowie:
dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Kosucki, prof. uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Sobczak

0

Strona dziala - zabbix