Sale wydziałowe

Treść (rozbudowana)
Sale audytoryjne

Lista sal wydziałowych – aktualne obciążenie

Sale ogólnowydziałowe w budynku A18 (Fabryka Inżynierów XXI wieku):

A18/109/I piętro (90 osób)
A18/111/I piętro (25 osób) 
A18/117/I piętro (30 osób)
A18/119/I piętro (30 osób)

Sale ogólnowydziałowe w budynku A19:

A19/5M10/I piętro (400 osób) – Audytorium im. Profesora Andrzeja Sołtana

Sale ogólnowydziałowe w budynku A20:

A20/4M01/I piętro (50 osób)
A20/4M02/I piętro (66 osób)
A20/4M11/I piętro (34 osób)
A20/4M12/I piętro (34 osób)
A20/4M14/I piętro (91 osób)

Sale ogólnowydziałowe w budynku A22:

A22a/1M01/ Łącznik (165 osób)
A22a/1M02/ Łącznik (88 osób)
A22a/1M03/ Parter   (25 osób)

A22a/102/ Piętro I    (30 osób)

A22a/201/ Piętro II  (18 osób)

A22b/415/ Piętro IV (60 osób)

0
Pracownie komputerowe

Lista pracowni komputerowych - aktualne obciążenie

Pracownie komputerowe w budynku A18 (Fabryka Inżynierów XXI wieku):

A18/120 I piętro (30 osób) 

A18/125 I piętro (15 osób) 

A18/126 I piętro (15 osób) 

A18/127 I piętro (15 osób) 

Oprogramowanie dostępne w poszczególnych pracowniach

 

0

Strona dziala - zabbix