Opiekunowie

Treść (rozbudowana)
Opiekunowie grup

Kierunek Automatyka i Robotyka :

grupa A1 - dr inż. Katarzyna Koter
grupa A2 - dr inż. Norbert Kępczak
grupa A3 - dr inż. Bartosz Stańczyk

Kierunek Energetyka :

dr inż. Krzysztof Olasek

Kierunek Inżynieria Materiałowa :

dr inż. Wojciech Pawlak

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn :

grupy: M1 oraz M2 - dr inż. Jarosław Goszczak
grupy: M3 oraz M1 i M2 studia niestacjonarne - dr inż. Marek Balcerzak
grupy M4 - dr inż. Sławomir Halusiak

Kierunek Transport :

dr inż. Adam Gołaszewski

Kierunek Mechanical Engineering i Master in Mechanical Engineering :

dr inż. Michał Kulak

Kierunek Business, Society and Technology, Business and Technology, Gestion et Technologie :

mgr inż. Klaudia Hillebrandt - Szymańska

Kierunek Smart Manufacturing, Master of Operations Management :

dr inż. Artur Błaszczyk

0
Opiekunowie praktyk studenckich

Studia I-stopnia: praktyki – semestr IV

Mechanika i Budowa Maszyn - I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Ryszard Dębkowski dr inż. Andrzej Zora (I-13)
Transport- I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Ryszard Dębkowski  (I-13)
Energetyka- I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Krzysztof Kantyka (I-12)
Mechanika i Budowa Maszyn - I-go stopnia niestacjonarne - dr inż. Zbigniew Cebulski (I-12)

Studia I-stopnia: praktyki – semestr VI, VII

Automatyka i Robotyka- I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Agnieszka Kobierska (I-13)
Inżynieria Materiałowa- I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Radomir Atraszkiewicz (I-11)
Inżynieria Kosmiczna- I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Radomir Atraszkiewicz (I-11)
Energetyka - I-go stopnia stacjonarne - dr Tomasz Wajman (I-12)
Transport - I-go stopnia stacjonarne - dr inż. Stanisław Skawiński (K-15)
Mechanika i Budowa Maszyn - I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne - dr inż. Sławomir Halusiak (I-13)

Studia II-stopnia: praktyki – semestr I lub II
Inżynieria Materiałowa- II-go stopnia stacjonarne - dr inż. Radomir Atraszkiewicz (I-11)
Inżynieria Produkcji- II-go stopnia stacjonarne - dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. uczelni (I-13)
Energetyka - II-go stopnia stacjonarne - dr Tomasz Wajman (I-12)
Transport - II-go stopnia stacjonarne - dr inż. Stanisław Skawiński (K-15)
Mechanika i Budowa Maszyn - II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne - dr inż. Marek Woźniak (K-15)

 

0

Strona dziala - zabbix