Formularze podań do pobrania

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich na Politechnice Łódzkiej obowiązują ujednolicone formularze, służące do składania podań w typowych sprawach studenckich z właściwym kodem kreskowym.

  • Informujemy, że od 1.09.2022 r. wszelkie wnioski i podania kierowane do dziekanatu (właściwego Prodziekana, Prorektora) należy generować za pośrednictwem webdziekanatu z zakładki: podania i wnioski.
  • Wnioski nie zawierające właściwego kodu kreskowego złożone w innej formie, nie będą przyjmowane przez pracowników uczelni.
  • W  przypadku braku wzoru podania składamy je na formularzu „wzór podania w innych sprawach

Treść (rozbudowana)
Zwrot nadpłaty
Document
0
Wniosek o wystawienie faktury
0

Strona dziala - zabbix