Formularze podań do pobrania

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich na Wydziale Mechanicznym obowiązują ujednolicone formularze, służące do składania podań w typowych sprawach studenckich. 

Wszystkie poniższe formularze są dokumentami interaktywnymi zalecanymi do wypełnienia w wersji elektronicznej.

Treść (rozbudowana)
Awans
Document
Indywidualna organizacja studiów
Indywidualny program studiów
Egzamin komisyjny
Powtarzanie semestru/roku
Przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem.dyplomowego
Przedmioty ponadprogramowe
Rejestracja po urlopie
Urlop długoterminowy
Urlop krótkoterminowy
Utrzymanie statusu rejestracji
Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez PŁ
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta
Wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenta
Wolne
Document
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania
Zmiana kierunku/ Przeniesienie z innej uczelni
Zwrot nadpłaty
Document
Wniosek o wystawienie faktury