Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów obowiązujący od r.ak. 2022/23

Data dodania 07/09/2022 - 14:32
Kategorie

Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej.

Image

Studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich na Politechnice Łódzkiej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej w postaci:

  •     stypendium socjalnego,
  •     stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  •     zapomogi,
  •     stypendium rektora.

W załączniku przedstawiamy wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2022 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 12 maja 2022 r. regulamin przyznawania ww. świadczeń obowiązujący od r.ak. 2022/23 wraz z załącznikami. Przypominamy, że wnioski o pomoc materialną należy generować są za pośrednictwem webdziekanatu.

O stypendia socjalne na r.ak. 2022/23 będzie można wnioskować już od czerwca 2022 r.
 

 Regulamin Świadczeń wraz z załącznikami_ 22_23

 Komunikat prorektora ds. studenckich w sprawie wysokości poszczególnych świadczeń w r. ak. 22_23.doc

 Komunikat prorektora ds. studenckich w sprawie terminów skł. wniosków stypendialnych w r. ak. 22_23.doc

 Dodatkowe zmiany w przepisach 2022 r.

 Obwieszczenie o ryczałcie za 2021 w Monitorze Polskim

 Aneks do Komunikatu prorektora ds. studenckich PŁ z 30.05.22 r. ws. wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów

Strona dziala - zabbix