Formularze wniosków i podań generowane za pomocą webdziekanatu

Data dodania 13/09/2022 - 12:33
Kategorie

W celu usprawnienia procesu rozpatrywania spraw studenckich na Politechnice Łódzkiej obowiązują ujednolicone formularze, służące do składania podań w typowych sprawach studenckich z właściwym kodem kreskowym.

  • Informujemy, że od 1.09.2022 r. wszelkie wnioski i podania kierowane do dziekanatu (właściwego Prodziekana, Prorektora) należy generować za pośrednictwem webdziekanatu z zakładki: podania i wnioski.
  • Wnioski nie zawierające właściwego kodu kreskowego złożone w innej formie, nie będą przyjmowane przez pracowników uczelni.
    Image
    Portal pracownika

Strona dziala - zabbix