Rada ds. Stopni Naukowych w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa

prof. dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska - Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska - Zastępca przewodniczącego

Członkowie:

dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych,(W4)

prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki, (W4)

dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

dr hab. inż. Cezary Rapiejko, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Jacek Sawicki

Strona dziala - zabbix