Zastosowania sztucznej inteligencji, czyli nowy cykl spotkań na FTIMS.

Data dodania 23/06/2022 - 08:41
Kategorie

Rektorski Zespół ds. rozwoju sztucznej inteligencji zaprasza na pierwsze z cyklu seminarium wewnątrzuczelniane poświęcone „zastosowaniom sztucznej inteligencji”, które odbędzie się 30 czerwca w Auli Major (budynek B14).

Image

Seminaria będą realizowane cyklicznie i pozwolą na integrację środowiska Politechniki Łódzkiej, które nie tylko jest zainteresowane tematem sztucznej inteligencji (SI), ale również prowadzi prace w zakresie jej zastosowań w różnych dyscyplinach reprezentowanych na PŁ. O ile rozwój technik i metod sztucznej inteligencji jest domeną informatyki, to zastosowania SI są już interdyscyplinarne. Dowód na użyteczność metod sztucznej inteligencji w różnych obszarach badań zaskakuje nas codziennie i niejednokrotnie sprawia, że potrafimy rozwiązywać problemy wcześniej nieosiągalne. – wyjaśnia dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni, dziekan Wydziału FTIMS, kierownik uczelnianego Zespołu ds. Sztucznej Inteligencji.

Głównym inicjatorem spotkań, a zarazem zacieśnienia prac w zakresie SI na Politechnice Łódzkiej, jest JM Rektor, prof. Krzysztof Jóźwik, jednak nowy cykl seminariów to także wynik rekomendacji Rady Uczelni, której przewodniczącym jest dr Mirek Sopek. Pomysł skupia się na zaproszeniu wszystkich wydziałów do współpracy naukowej, a także podnoszeniu kompetencji informatycznych (w szczególności w zakresie SI) na wydziałach nieinformatycznych oraz dostarczaniu realnych problemów i inspiracji pracownikom wydziałów informatycznych w ramach ogólnouczelnianej współpracy naukowej.

Program spotkania 30.06.2022 r.:

10.00–10.15

 • Otwarcie seminarium przez JM Rektora PŁ, prof. Krzysztofa Jóźwika

10.15–11.15 

 • Zastosowania Machine Learning w chemii, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
 • Uczenie maszynowe w analizie obrazów i grafów, dr inż. Arkadiusz Tomczyk
 • Usuwanie szumu z zależnych od dyfuzji obrazów rezonansu magnetycznego metodami sztucznej inteligencji, dr inż. Jakub Jurek

11.15–11.45

 • Przerwa kawowa

11.45–12.45

 • Metody sztucznej inteligencji w obróbce cieplno-chemicznej stopów żelaza, dr hab. inż. Emilia Wołowiec-Korecka, prof. uczelni
 • Rozwiązania zagadnienia odwrotnego przy pomocy sztucznych sieci neuronowych  zastosowania w mechanice nawierzchni i w geotechnice środowiskowej, prof. dr hab. inż. Marek Lefik
 • Wykrywanie obiektów w chmurach punktów, mgr inż. Jakub Walczak, dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni

12.45–13.15

 • Przerwa kawowa

13.15–14.15

 • Modelowanie popytu i cen na rynkach energii elektrycznej oraz kosztów produktów i usług medycznych za pomocą sztucznych sieci neuronowych, dr inż. Tomasz Jasiński, dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. uczelni
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu energetycznym polskich zasobów budownictwa mieszkaniowego (Urban Building Energy Modeling; UBEM), dr inż. Marcin Zygmunt, prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin
 • Rozwój metod identyfikacji i manipulacji treściami zawartymi w danych, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot

 

Kolejne wydarzenia planowane są na początek nowego roku akademickiego.