Za nami wyjątkowe wydarzenie VEOLIA MECHATON 2023

Data dodania
Kategorie

1 wyzwanie, 11 zespołów, 48 godzina na rozwiązanie problemu!

Image

Dzięki zaangażowaniu Władz Wydziału, pracowników, studentów oraz przy nieocenionym wsparciu firmy Veolia Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej przez trzy dni zamienił się w centrum odkrywania, nauki, tworzenia i zmagania z wyzwaniem, które rozbudziło apetyt na wiedzę i zaszczepiło nowe pasje kilkudziesięciu studentów!

Veolia przedstawiła wyzwanie dotyczące odzysku ciepła od zakładu przemysłowego. Studenci otrzymali 48 godzin na jego rozwiązanie.

Adrian Sienicki, Dyrektor Veolia Energia Łódź ds. Rozwoju:

W imieniu Veolii Energii Łódź bardzo dziękuję za zaproszenie do współpracy w ramach pierwszego hackathonu na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Hackathon to bardzo ciekawa formuła pracy projektowej w celu rozwiązania określonego problemu z którym w rzeczywistych warunkach rynkowych mierzą się firmy. Inicjatywa zorganizowana przez Wydział Mechaniczny pod nazwą Mechatonu dała Veolii szansę na zaproponowanie tematu, wyzwania związanego z energetyką, a ściślej rzecz biorąc ciepłownictwem. Pierwszym niezwykle pozytywnym zaskoczeniem był szeroki odzew ze strony studentów uczelni na ogłoszenie o Mechatonie. Natomiast drugim równie pozytywnym zaskoczeniem były efekty prac grup projektowych, które w krótkim czasie wypracowały kompleksowe rozwiązania dla postawionego zadania, które dotyczyło odzysku ciepła z procesów przemysłowych. Jest to istotny kierunek dywersyfikacji sposobów zaopatrzenia obiektów w ciepło systemowe i dlatego Veolia na podstawie konkretnego case study z rynku łódzkiego postawiła właśnie takie wyzwanie przed uczestnikami Mechatonu. Muszę zauważyć, że wszystkie wypracowane rozwiązania są bardzo interesujące i inspirujące dla naszych specjalistów. Na pewno Mechaton przyniósł konkretną wartość dla działań Veolii w zakresie innowacyjnych projektów związanych z ciepłownictwem - mówi A. Sienicki członek zarządu Veolii Energii Łódź.

Tomasz Kubiak, Dziekan Wydziału Mechanicznego:

Mechaton to mechaniczna wersja konkursu dla informatyków pod nazwą Hackathon. Tworząc Mechaton chcieliśmy pokazać, że wyzwania inżynierskie potrafią być co najmniej tak samo fascynujące - a być może nawet bardziej, gdyż dotyczą rozwiązań "fizycznych", które mogą zostać zrealizowane w rzeczywistości.

Formuła Mechatonu wpisuje się również bardzo dobrze z długofalową wizją rozwoju Wydziału, poprzez promowanie aktywnych metod zdobywania wiedzy i nowych umiejętności przez studentów podczas realizacji praktycznych projektów, budowanie doskonałości naukowej i zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydział prowadząc działalność dydaktyczną stoi na stanowisku, że inżynier przyszłości oprócz doskonałej wiedzy musi być gotowy do podejmowania nowych wyzwań, które zostaną zrealizowane z sukcesem.

W ramach pierwszego na Wydziale Mechanicznym Mechatonu, zespoły studentów otrzymały do rozwiązania bardzo trudny problem i tylko 48 godzin na jego rozwiązanie. Zaprezentowane wyniki przerosły nasze oczekiwania, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem pomysłów i projektów.

Temat projektu do realizacji podczas Mechatonu był zaczerpnięty z bieżących zadań jakie realizują pracownicy firmy Veolia, którzy podczas przewidzianych w konkursie konsultacji odpowiadali studentom na zadawane przez nich pytania. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że sukces Mechatonu nie byłoby możliwy bez wsparcia i owocnej współpracy Wydziału Mechanicznego z firmą Veolia.

Dla nas jako nauczycieli akademickich ważne są opinie uczestników wydarzenia, którzy w większości podkreślili, że praktyczny wymiar wyzwania stanowił szczególną motywacją do udziału w wydarzeniu i chętnie zgłoszą się do kolejnej edycji Mechatonu.

Jury konkursowe miało ogromny problem z wybraniem najlepszych rozwiązań.

Przewodniczący jury dr inż. Jacek Świniarski podsumował tę pracę:

Nie miałem do końca świadomości, mówiąc na inauguracji konkursu słowa, „że wszyscy Państwo wygrali”, jak bardzo są prorocze. Dzisiaj z perspektywy czasu, muszę przyznać, że po ogłoszeniu tematu konkursu przez przedstawiciela firmy Veolia, wspólnie z Panem Profesorem Adamem Papierskim byliśmy pełni obaw, czy Studenci dadzą sobie radę z zadaniem konkursowym. Zupełnie niepotrzebnie. Dwa dni później, słuchając prezentacji każdego zespołu studentów i propozycji na rozwiązanie postawionego problemu, przekonaliśmy się, że nasze obawy były zupełnie bezpodstawne. Dziesięć zespołów, z różnych semestrów, z różnych kierunków dały sobie radę w sposób, który była dla nas zupełnym zaskoczeniem. Pomysłowość, spostrzegawczość i dociekliwość to słowa, którymi określiłbym pracę studentów biorących udział w wydarzeniu. Wszystkie dziesięć prac konkursowych cechuje wyjątkowo wyrównany poziom, a różnice w punktach końcowych nie są duże. Sam fakt, że na czwartym miejscu uplasowały się dwa zespoły ocenione finalnie „ex aequo” pozwala stwierdzić że Ci młodzi ludzie są wyjątkowi. Zespoły z podium, z trzeciego i drugiego miejsca w finalnej punktacji różniły się jedynie 0,1 punktu. Tak mała różnica świadczy o bardzo wyrównanym poziomie.

Finaliści reprezentujący semestr VII kierunku Energetyka, zrobili na jury konkursowym największe wrażenie. Profesjonalne odejście i głęboko przemyślany koncept pozwolił zdobyć pierwszą lokatę.

Na koniec chcę jeszcze raz pogratulować wszystkim uczestnikom i przekazać, że sprawili nam swoją pracą ogromną przyjemność. Podejście do zadania konkursowego pozwala wierzyć, że nasza przyszłość leży w dobrych rękach.

GRATULACJE dla wszystkich grup za ukończenie wyzwania!

Ostatecznie trzy najlepsze zespoły zostały nagrodzone :

  • I miejsce zajął zespół studentów kierunku energetyka (7. sem) w składzie: Michał Ozimek - koordynator, Alicja Tworek, Bartłomiej Dyniak, Kamil Owczarczyk, Remigiusz Pietrzykowski
  • II miejsce należy do zespołu: Maciej Tutak (5. sem. transport), Jan Nowiński (3. sem. transport) oraz dwóch studentów 5. sem. kierunku Mechanical Engineering: Adam Jeżyński (koordynator) i Jakub Dabbous
  • III miejsce przypadło 5. osobowej grupie studentów kierunku automatyka i robotyka (1. sem): Jakub Michalski (koordynator), Rafał Parfieniuk, Stanisław Janiak, Krzysztof Jachowicz i Amelia Kiełbasińska.

Organizatorzy - dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. Uczelni i dr Bartłomiej Zagrodny, zagwarantowali bardzo dobrą atmosferę, a stworzenie przestrzeni dla studentów, która umożliwiła im wykreowanie ciekawych pomysłów dała szansę na rozwinięcie ich pomysłów, integrację, pozyskanie nowych doświadczeń - jest sukcesem, rozwojem, budowaniem coraz lepszego i pozytywnego wizerunku Wydziału.

Wszystkim, którzy pomagali przy organizacji wydarzenia jakim jest Mechaton pragniemy powiedzieć głośne „Dziękuję” i pokazać, że są w tym wszystkim bardzo ważni, bo bez ich zaangażowania nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić konkursu.

Image
Mech1

 

Image
Mech2

 

Image
Mech 6

 

Image
Mech 11
Image
Mech 12
Image
Mech 13
Image
I miejsce

 

Image
II miejsce
Image
III miejsce

Strona dziala - zabbix