MECHATON SECO/WARWICK 2023

Data dodania
Kategorie

22-24.11.2023 r.

Image
Image
Mechaton 2023

 

1 wyzwanie, 15 zespołów, 48 godzin na rozwiązanie problemu inżynierskiego przygotowanego przez firmę SECO/WARWICK, naszego sponsora strategicznego w ramach MECHATONU 2023 (22-24.11.2023 r.)

Umiejętności inżynierskie, kreatywna współpraca, pomoc wspaniałej grupy Mentorów z firmy SECO/WARWICK i pracowników Wydziału pokazała, że współpraca nauki i przemysłu jest kluczem do powstawania obiecujących rozwiązań.

Jak podkreśla Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Tomasz Kubiak - „formuła Mechatonu wpisuje się bardzo dobrze z długofalową wizję rozwoju Wydziału, poprzez promowanie aktywnych metod zdobywania wiedzy i nowych umiejętności przez studentów podczas realizacji praktycznych projektów, budowanie doskonałości naukowej i zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”

Zespoły studenckie zmierzyły się z projektem pt „Koncepcja napędu pionowego (windy) dwukomorowego pieca próżniowego CMe 9912 z wanną olejową”.

1 miejsce zajął zespół - Delta Szwadron Super Cool Komando Wilków Alfa w składzie:

Jakub Kadłubaj, Mateusz Matecki, Wojciech Walendzik, Maciej Nowak i Damian Adamczyk
Studenci I roku kierunku Automatyka i Robotyka

2 miejsce zajął zespół - ZAPTASZONE-OCTAVIANY w składzie:

Wiktor Lewandowski, Adam Koślin, Filip Chróścikowski, Mateusz Łukaszczyk, Jakub Pawłowski
Studenci III semestru kierunku Automatyka i Robotyka

3 miejsce zajął zespół 2T3ME w składzie:

Adam Jeżyński Jakub Dabbous, Marek Cendrowski, Jan Nowiński, Maciej Tutak
Studenci V i VII semestru kierunków Mechanical Engineering oraz Transport

Trzy zespoły otrzymały WYRÓŻNIENIE Jury:

  • 100 twarzy grzybiarzy – Hubert Sydor, Gracjan Chwarścianek, Jakub Ozimiński, Adam Łuczak, Bartosz Nodzak
  • STEGOSAURUS – Norbert Spychała, Anton Harkavenko, Bartosz Walenda, Jakub Stępiński, Mateusz Wróblewski
  • Zespół 8 – Krzysztof Jachowicz, Stanisław Janiak, Amelia Kiełbasińska, Jakub Michalski, Rafał Parfieniuk

GRATULACJE dla wszystkich Studentów wygranych zespołów i wszystkich, którzy podjęli się wyzwania!

Dziękujemy bardzo ORGANIZATOROM dr hab. inż. Grzegorzowi Liśkiewiczowi, prof. Uczelni i dr Bartłomiejowi Zagrodnemu!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie konkursu!

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

 

Image
Mechaton 2023

Zobacz także:

https://www.zu.p.lodz.pl/secowarwick-mechaton

https://p.lodz.pl/.../aktu.../za-nami-2-secowarwick-mechaton

Foto: Dział Promocji - Jacek Szabela

Strona dziala - zabbix