Konkurs na „Najlepszą Pracę Dyplomową” o dyplom i nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP

Data dodania 23/06/2022 - 09:07
Kategorie

Zapraszamy do udziału w XXII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej. Konkurs jest prowadzony pod Patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Image

Konkurs adresowany jest do:

 1. dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) Wydziału Mechanicznego.
 2. promotorów prac dyplomowych.

Konkurs jest dwuetapowy.

Etap I Konkursu organizowany jest przez Oddział SIMP w Łodzi, a prace wybrane przez oddziałową komisję konkursową będą przekazane do II Etapu (ogólnopolskiego).

Uczestnikami I Etapu Konkursu mogą być dyplomanci uczelni, których prace spełniają następujące warunki:

 • praca dyplomowa została złożona w terminie,
 • praca dyplomowa została obroniona,
 • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.

Przy zgłaszaniu prac na Konkurs należy dostarczyć wersje elektroniczne następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek – zgłoszenie

(https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa/),

 • egzemplarz pracy dyplomowej,
 • dwie opinie o pracy: promotora oraz recenzenta-opiniodawcy,
 • kopię dyplomu lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej.

Termin składania dokumentacji:

 • do 14 października 2022 r.

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie dokumentacji:

 • dr hab. inż. Wojciech Stachurski, prof. uczelni

kontakt: budynek A20, p. 413, tel. 24-13, e-mail: wojciech.stachurski@p.lodz.pl