Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

OGŁOSZENIA DZIEKANATU

2020-11-10

Ostateczny termin złożenia ślubowania

zostaje przesunięty na dzień 23.11.2020r. Po tym terminie osoby, które nie złożą ślubowania będą wykreślone z listy studentów.

Ostateczny termin złożenia orzeczenia lekarskiego

badań wstępnych zostaje przesunięty na dzień 31.01.2021r.

2020-11-10

Nieaktualne badania lekarskie !

Osoby, które mają nieaktualne badania lub ich termin kończy się w najbliższym czasie proszone są o indywidualny kontakt z dziekanatem.

2020-11-09

Decyzje stypendialne.

Decyzje dotyczące wszystkich form stypendiów dla studentów i doktorantów będą wysyłane listownie pocztą.

2020-10-30

Zmiany w sposobie składania wniosków o stypendia

więcej

2020-10-27

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, dyżury do odwołania odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MsTeams i Skype'a.

2020-10-26

WNIOSKI STYPENDIALNE

 

-Wprowadzenie możliwości elektronicznego wnioskowania TYLKO w przypadku udokumentowanej kwarantanny 

- Wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o socjalne (wskazane kompletne wnioski) na adres dziekanatu Pocztą Polską Dziekanat Wydziału Mechanicznego 90-924 Łódź Ul. Stefanowskiego 1/15 Z dopiskiem – wniosek stypendialny 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

2020-10-21

Dotyczy egzaminu dyplomowego

W związku z Komunikatem Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r., obrony odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego online, konieczne jest przesłanie skanu oświadczenia z własnoręcznym podpisem, najpóźniej 48h przed egzaminem.

więcej

2020-10-19

Obowiązkowe szkolenie z prawa w szkolnictwie wyższym

dla 1. semestru wszystkich kierunków i form kształcenia.

więcej

2020-10-16

Drodzy Studenci !!! od 19 października 2020 roku

zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-12

Terminy egzaminów kompetencyjnych.

dla studentów :

-MiBM studiów stacjonarnych II stopia na 3 semestrze. 

 - MiBM studiów niestacjonarnych II stopnia na 3 semestrze.

więcej

2020-10-12

Wnioski stypendialne

Wszystkie wnioski: 

- o stypendia socjalne studenci składają osobiście zgodnie z harmonogramem przyjęć na Wydziale - tylko kompletne wnioski. - o stypendia rektora studenci składają osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania. WNIOSKÓW NIE MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE!!! 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

Harmonogram przyjęć wniosków

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

2020-10-06

Studenci, których legitymacje tracą ważność 29 listopada br.

proszeni są o cierpliwość i stawianie się po hologram przedłużający ważność legitymacji od dnia 23 listopada 2020 r. Warunkiem przedłużenia ELS jest...

więcej

2020-09-28

Wnioski o stypendia

Przypominamy, że od tego roku akademickiego studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu. Wszystkie formularze muszą posiadać kod kreskowy.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów i doktorantów.

więcej

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony
o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Aktualności

A+ / A-
Program stypendialny Eiffel

2020-11-19

Program stypendialny Eiffel – otwarty nabór wniosków!

 

Zdobądź stypendium Eiffel na wymarzone studia we Francji! Ten prestiżowy program stypendialny wspiera zagranicznych studentów chcących odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim.

więcej

2020-11-16

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Szanowni Państwo 

na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczona została informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Wnioski można składać od 1 do 31 grudnia 2020 r. Osobą uprawnioną do składania wniosków o stypendium jest Rektor Politechniki Łódzkiej.

więcej
Akademickie Targi Pracy

2020-11-06

15 Akademickie Targi Pracy - online

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, 

zapraszamy na pierwsze w pełni wirtualne, a zarazem 15 Akademickie Targi Pracy. W związku z sytuacją epidemiczną postanowiliśmy zorganizować dla Was targi online, zachowując wszystkie elementy wydarzenia, które co roku przyciągały tak liczne grono wystawców i zwiedzających. 

 

Ponadto podczas ATP będziecie mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach online prowadzonych przez przedstawicieli firm – praktyków w danej dziedzinie. Szeroka gama tematyczna gwarantuje wybór warsztatu zgodnego z zainteresowaniami. 

 

Wirtualne ATP odbędą się 18 listopada w godzinach 12:00 – 16:00 na: strona internetowa wWirtualyche AT.P

 

Wstęp na Targi jest bezpłatny, tak samo jak wszystkie inne atrakcje towarzyszące wydarzeniu.

więcej

2020-10-19

Szanowni Państwo,

 

w związku z Komunikatem Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia na Wydziale Mechanicznym do odwołania są realizowane w trybie zdalnym.W innych sprawach proszę stosować się do ww. Komunikatu Nr 18/2020. 

 

Dziekan Wydziału Mechanicznego 

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

2020-10-16

Drodzy Pracownicy,

od 19 października 2020 roku prosimy o ograniczenie kontaktu z DZIEKANATEM do niezbędnego minimum, zachęcamy do kontaktowania się telefonicznie lub mailowo.

2020-10-15

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem nr 17/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej (pełny tekst ), zobowiązuję Państwa, przypadku otrzymania pozytywnego wyniku testy na obecność SARS-CoV-2 jak i kontaktu bezpośredniego z taką osobą, jak i pośredniego z osobą poddaną kwarantannie (bez pozytywnego testu) do:

 

1. Niezwłocznego poinformowania mnie pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałej sytuacji. W informacji powinna się znaleźć ostatnia data kontaktu ze studentem/pracownikiem Politechniki Łódzkiej, w tym informacja o dacie ostatniego przebywania na zajęciach stacjonarnych lub w budynkach Politechniki Łódzkiej.

 

2. Wysłaniu kopi korespondencji do p. Malwiny Łuczak: malwina.luczak@p.lodz.pl.

 

3. Podjęcia wszystkich koniecznych kroków, uregulowanych prawnie.

 

4. Jak najszybszego przekazania drogą elektroniczną decyzji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o podjętych działaniach (skierowanie na leczenie, objęcie kwarantanną, etc.) na adres malwina.luczak@p.lodz.pl

 

5. Zastosowanie się do poleceń otrzymanych od władz Uczelni innych uprawnionych osób.

Jednocześnie przypominam Państwu o obowiązującym na terenie Politechniki Łódzkiej reżimie sanitarnym, w tym o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk i utrzymaniu stosownego dystansu.

 

Wszystkim Państwu dziękuję za dostosowanie się do zarządzeń i obostrzeń.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dr Bartłomiej Zagrodny

Prodziekan ds. studenckich

Wydział Mechaniczny

 

2020-09-15

Dotyczy wznowienia działalności studenckich kół naukowych.

Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej informuje, że z dniem 1 października 2020r. możliwe jest wznowienie działalności Studenckich Kół Naukowych na terenie obiektów uczelni. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania działalności kół naukowych w okresie 01.10.-31.12.2020r.

więcej

Prof. Krysztof Jóźwik

2020-07-08

Prof. Krzysztof Jóźwik rektorem Politechniki Łódzkiej na kadencję 2020-2024.

 

 

 

W środę 8 lipca Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Łódzkiej wybrało nowego rektora. Funkcję tę od 1 września będzie pełnił prof. Krzysztof Jóźwik.

więcej

Prodziekan Dr Bartłomiej Zagrodny

2020-07-08

Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ !

Chcesz zostać specjalistą od budowy maszyn, urządzeń lub robotów, także humanoidalnych? A może chcesz tworzyć ultra lekkie, nowoczesne materiały lub wyspacjalizować się w transporcie? Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ i zostań inżynierem przyszłości

więcej

2020-07-01

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych .

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość z dnia 29 czerwca 2020 roku.

więcej

Dr inż. Michał Lipian

2020-05-18

Studia we Francji, czemu nie?

Dr inż. Michał Lipian skorzystał z wielu możliwości. Dla niego wyjazd do Francji to nie tylko studia, ale również dalszy rozwój naukowy. Podwójny dyplom polsko-francuski, stypendium rządu francuskiego, doktorat "cotutelle" i stypendium Eiffel. Dlaczego dokonał takich wyborów? Jak z tego skorzystał? Przekonajcie się sami! Zapraszamy do obejrzenia filmu.

więcej

Dominik Banat doktorant

2020-05-18

Nasz Doktorant laureatem programy START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę 100 najzdolniejszych młodych naukowców. Wśród wyróżnionych badaczy w programie START znalazł się Dominik Banat doktorant w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ. Jego opiekunem naukowym jest prof. dr hab. inż. Radosław Mania.

więcej

 Ranking RUR World University Rankings

2020-05-05

PŁ w rankingu RUR World University Rankings

W tym roku Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu - RUR (Round University Ranking) World University Rankings.

więcej

wirus SARS CoV-2

2020-05-04

Instytut Inżynierii Materiałowej uczestniczył
w tworzeniu, i uczestniczy w aktualizacji bazy wiedzy
o diagnostyce i leczeniu COVID-19.

Pracownicy służby zdrowia zaangażowani w walkę o życie i zdrowie pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV-2 uzyskali istotne wsparcie ze strony bazy wiedzy o diagnostyce i leczeniu wynikającej z zakażenia tym wirusem choroby COVID-19. Wsparcie to polega na ułatwieniu dostępu do najnowszych publikacji naukowych dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia tej choroby.

więcej

2020-04-27

Nieograniczony dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulinke

 

Uczelniane Centrum Informatyczne uruchomiło dla wszystkich pracowników i studentów nieodpłatny dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulink dostępnego w ramach licencji Campus Wide Suite (w skrócie CWS) w okresie do 30 lipca br. Warunki licencjonowania dopuszczają użytkowanie oprogramowania na komputerach domowych zarówno przez studentów, jak i wszystkich pracowników uczelni.

więcej

adaptery do masek i przyłbic dla medyków.

2020-04-15

Razem wspieramy medyków.

 

Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego użyczyły swoje drukarki 3D, aby Bionanopark mógł drukować więcej adapterów do masek i przyłbic dla medyków.

Na jednej drukarce 3D w ciągu doby można wydrukować 9 przyłbic lub 12 adapterów do masek. Każde kolejne urządzenie znacząco przyspiesza produkcje niezbędnych lekarzom środków ochrony osobistej.

więcej

Licencja i oprogramowanie Ansys.

więcej
więcej więcej