Dziekanat Wydziału Mechanicznego

fb

Wirtualny Kampus

wicamp logowanie

OGŁOSZENIA DZIEKANATU

2021-05-26

Zapisy na przedmioty obieralne do 2 czerwca 2021 r.

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

- studia stacjonarne I stopnia kierunki 

• mechanika i budowa maszyn zapisy na semestr 5 

• automatyka i robotyka zapisy na semestr 3 oraz 5 

 • energetyka zapisy na semestr 7

 • inżynieria kosmiczna zapisy na semestr 7 

 - studia niestacjonarne I stopnia kierunek mechanika i budowa maszyn zapisy na semestr 7 

 

 - studia stacjonarne II stopnia kierunki 

• mechanika i budowa maszyn zapisy na semestr 3 

• automatyka i robotyka zapisy na semestr 2

 - studia niestacjonarne II stopnia kierunek 

• mechanika i budowa maszyn zapisy na semestr 3

2021-05-14

Ankieta

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym samopoczucia i zdrowia studentów polskich w czasie pandemii i zdalnego realizowania studiów. wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Link do kwestionariusza Link będzie aktywny do 31 maja br. włącznie.

zaproszenie

2021-05-07

Ankieta

zapraszamy do udziału w ankiecie studentki 2 roku st. magisterskich na kierunku fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pt. "Badanie wpływu nauczania zdalnego na studentów uczelni wyższych".     Kwestionariusz zawiera 29 pytań,  wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

ankieta

2021-04-29

Prezentacja podsumowująca spotkanie z psychologiem

pobierz

2021-04-08

Uwaga studenci! 

Od dziś można odbierać legitymację studencką bez konieczności dostarczania badań lekarskich! 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Osoby zainteresowane pobraniem legitymacji uprasza się o wcześniejszy kontakt z p. Malwiną Łuczak (malwina.luczak@p.lodz.pl), celem umówienia terminu odebrania dokumentu.

2021-04-07

Centrum Językowe PŁ

Harmonogram sesji letniej 2020/21

2021-04-02

Uwaga studenci pierwszego roku !

Termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.

Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich

2021-03-25

Uwaga studenci!

W związku z przejściem Dziekanatu na tryb pracy zdalnej, odbiór legitymacji studenckiej możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin!

Kontakt: Malwina Łuczak
tel. (42)631 27 00
malwina.luczak@p.lodz.pl

2021-03-19

Uwaga w związku z zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej nastąpiły zmiany w sposobie wnioskowania o stypendia w sem. letnim 2020/21.

więcej

2021-03-01

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

Dyżury odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MsTeams i Skype'a (bartłomiej zagrodny), w następujących terminach: poniedziałek 10-12, środa 10-12, w wyjątkowych sytuacjach - stacjonarnie, w soboty zjazdowe 9-10, po uprzednim umówieniu się poprzez pocztę elektroniczną.

2021-02-01

Dot. zmiany ID Klienta od 1 lutego 2021 r.

Wszystkie aktualne informacje dot. ubezpieczeń są dostępne na stronie internetowej Fundacji Politechniki Łódzkiej w zakładce "Ubezpieczenia 2020/21, Komunikaty".

2021-01-13

Dot. automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

W związku z obowiązującym Zarządzeniem Nr 71/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie stosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w Politechnice Łódzkiej, informuję, iż na platformie WIKAMP umieszczony został spis budynków, w których obecnie znajdują się defibrylatory. Wykaz ten jest dostępny na portalu https://edu.p.lodz.pl/ w kafelku Strefa studenta.

2020-11-24

Uwaga studenci - dotyczy legitymacji !

Legitymacje, których ważność miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Nie ma zatem konieczności przedłużania ich ważności w Dziekanacie!

więcej

Zmiany w sposobie składania wniosków o stypendia

więcej

2020-10-21

Dotyczy egzaminu dyplomowego

W związku z Komunikatem Nr 18/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z 16 października 2020 r., obrony odbywają się wyłącznie w formie zdalnej. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego online, konieczne jest przesłanie skanu oświadczenia z własnoręcznym podpisem, najpóźniej 48h przed egzaminem.

więcej

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony
o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Aktualności

A+ / A-

2021-09-07

PRZYPOMNIENIE O WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH

Przypominamy, że studenci i doktoranci, którym skończyła się ważność badań lekarskich, mają obowiązek zgłosić się do Dziekanatu w celu uzyskania skierowania i wykonania nowych badań!

2021-09-07

Oferta Pracy: Specjalista ds. Lean Manufacturing


MIEJSCE PRACY: KOŁO


Zadania:


przeprowadzanie analiz procesów produkcyjnych (audyty, weryfikacja działań, pomiary czasu) i logistycznych pod kątem efektywności, ergonomii i kosztów,

kreowanie nowych rozwiązań lub rekomendowanie zmian dla już istniejących w celu zwiększania efektywności procesów produkcyjnych,

określanie zysków i korzyści wprowadzonych zmian,

prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników z zakresu filozofii Lean Management,

przeprowadzanie audytów 5S i standardów pracy,

wykonywanie kart TPM dla nowego parku maszynowego,

administrowanie bazą Kaizen,

tworzenie wizualizacji Lean Management (5S, One Point Lesson, zmiany, usprawnienia),

wspieranie budowania świadomości Lean wśród pracowników, propagowanie kultury i filozofii Lean Management.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:


wykształcenie wyższe kierunkowe (Zarządzanie i inżynieria produkcji, Lean Management lub pokrewne),

praktyczna znajomość narzędzi i metodyki Lean Management,

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (minimum 3 lata),

znajomość języka angielskiego (minimum B1),

dobra znajomość pakietu MS Office,

umiejętność analitycznego myślenia,

zdolności organizacyjne, umiejętność planowania i ustalania priorytetów.


Oferujemy:


stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. prywatną opiekę medyczną, karty przedpłacone na święta, paczki świąteczne, zajęcia sportowe, naukę języków, piknik rodzinny, wycieczki, dofinansowanie posiłków pracowniczych),

Pracowniczy Program Emerytalny,

bezpieczne i komfortowe warunki pracy,

przyjazną atmosferę pracy.


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

By aplikować wejdź na stronę woodmizer.pl/career wybierz zakładkę "OFERTY PRACY" następnie ogłoszenie "Specjalista ds. Lean Manufacturing"


2021-09-07

Oferta Pracy: Technolog - Programista CNC


MIEJSCE PRACY: KOŁO


Zadania:


* przeprowadzanie audytów i opracowywanie technologii wykonywania części na maszynach CNC,

* wyliczanie szacunkowego kosztu wytworzenia nowych detali oraz kontrolowanie jakości wykonanych detali,

* dobieranie odpowiednich narzędzi oraz parametrów obróbki w celu maksymalnego wykorzystania możliwości maszyny,

* pisanie programów dla maszyn CNC,

* zarządzanie gospodarką narzędziową,

* wsparcie we wprowadzaniu technologii 4.0,

* tworzenie instrukcji opisujących kolejność i sposób wykonywania czynności na danych maszynach,

* poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych/technologicznych znajdujących się na rynku, współpraca z przedstawicielami firm oraz branie czynnego udziału przy wyborze maszyn i urządzeń.


Wymagane kwalifikacje i umiejętności:


* ykształcenie wyższe – inżynier (Mechanika i Budowa Maszyn/Mechanika i robotyka/Inżynieria procesowa),

* minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

* umiejętność pisania programów do maszyn CNC (mile widziana znajomość programów Esprit oraz Advance One Touch -Okuma),

* znajomość programów (Creo Parametric/Solid Works/AutoCAD) na poziomie zaawansowanym,

* znajomość narzędzi i oprzyrządowania do maszyn CNC oraz umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,

* wiedza z zakresu obróbki skrawaniem,

* znajomość pakietu MS Office (na poziomie średniozaawansowanym),

* znajomość języka angielskiego (poziom min. B1),

* umiejętność analitycznego myślenia oraz zdolności organizacyjne, umiejętność planowania i ustalania priorytetów.


Oferujemy:


* zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

* bogaty pakiet świadczeń socjalnych (karty przedpłacone, paczki świąteczne, prywatna opieka medyczna, piknik rodzinny, wycieczki, wyjazdy do teatru, dofinansowanie posiłków pracowniczych, zajęcia sportowe: basen, siłownia,

* zajęcia z trenerem pływania i biegania),

* Pracowniczy Program Emerytalny,

* bezpieczne i komfortowe warunki pracy,

* przyjazną atmosferę pracy.


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.


By aplikować wejdź na stronę woodmizer.pl/career wybierz zakładkę "OFERTY PRACY" następnie ogłoszenie "Technolog - Programista CNC"


2021-09-07

Konkurs Zmierz H2 dla PGNiGSzanowni Państwo,


Jest mi niezmiernie miło poinformować o uruchomieniu konkursu „Zmierz H2 dla PGNiG”, który ma na celu opracowanie skutecznej, wysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody - w postaci urządzenia lub czujnika - pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, gwarantującej dokładność, powtarzalność wyników i stabilność, przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji.


Zwycięski projekt powinien być konkurencyjny cenowo do stosowanych obecnie metod oraz możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.


Konkurs kierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Laureaci konkursu będą mieli szansę podjęcia współpracy z PGNiG przy realizacji pionierskiego programu wodorowego z wykorzystaniem budowanej instalacji demonstracyjnej w Odolanowie.


Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: piętnaście, dziesięć i pięć tysięcy złotych.


Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).


Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.innvento.pl oraz www.pqniq.pl/innowacyjnosc , zaś w razie dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt z Panem Danielem Maksymem (daniel.maksym@pgnig.pl) .


Będę wdzięczny za jak najszersze rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa instytucjach, szczególnie za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej (strona internetowa, media społecznościowe, inne) w celu dotarcia do możliwie najszerszego grona adresatów.Z wyrazami szacunku

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Rozwoju

Arkadiusz Sekściński

więcej

2021-09-06

Szanowni Państwo, drodzy Studenci.


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku akademickiego i planowanych zajęciach w formie hybrydowej (częściowo na terenie Uczelni), razem z Wydziałową Radą Samorządu Wydziału Mechanicznego zachęcam tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali się na szczepienie przeciwko COVID 19, na jego jak najszybsze wykonanie.


Zgodnie z informacją od Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej, Władze Politechniki Łódzkiej podjęły wiele starań, by Uczelnia była bezpiecznym miejscem pracy i nauki. Gorąco zachęcamy Państwa do zaszczepienia się przeciw COVID-19, w tym do skorzystania z możliwości zaszczepienia się w punkcie szczepień specjalnie zorganizowanym na terenie kampusu B Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 10 w Łodzi (budynek Zatoki Sportu) po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu w godzinach pracy przychodni „Policlinic”, tj. od poniedziałku do piątku od 8.30 do 18.30,


tel. 459 595 350 lub 690 113 806.


Szczepienia odbywają się w godzinach od 10.00 do 18.00.


W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo również dołączam swój głos poparcia dla szczepień, szczególnie w świetle faktów, że dominująca grupa osób hospitalizowanych i z ciężkim przebiegiem choroby to osoby niezaszczepione.


W imieniu swoim i Wydziałowej Rady Samorządu Politechniki Łódzkiej Wydziału Mechanicznego


dr Bartłomiej Zagrodny


prodziekan ds. studenckich

więcej

2021-09-02

Zaproszenie do udziału w Nocy Innowacji 2021 <Łódź>


Szanowni Państwo,

w imieniu Fundacji Digital Poland informujemy o możliwości wzięcia udziału w Nocy Innowacji 2021

Wydarzenie to organizowane jest w ramach Digital Festival w dniu 9 października 2021 r.

Szersza informacja na temat projektu oraz namiary na osoby kontaktowe.

więcej

2021-08-31

Godziny pracy Biblioteki Mechaniki


Biblioteka Mechaniki uprzejmie infromuje, że w miesiącu wrześniu pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek 13.00 - 19.00

wtorek - piątek 9.00 - 15.00

Zwroty książek ze wszystkich bibliotek (Głównej i filii) przyjmowane są tylko w jednym miejscu – w Bibliotece Głównej (budynek B22)


2021-07-14

Konferencja CIMS2020


więcej

2021-07-08

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – rok akademicki 2021/2022


informujemy, że na głównej stronie internetowej PŁ pojawiło się ogłoszenie dotyczące wstępnych informacji odnośnie stypendium ministra na nowy rok akademicki.

Ogłoszenie znajduje sie pod linkiem:
https://p.lodz.pl/studenci/komunikaty-uczelniane/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-lub-artystyczne-dla-studentow-pl-rok-akademicki-20212022.

Szczegółowy harmonogram składania wniosków zostanie ogłoszony w późniejszym terminie, o czym poinformujemy.

więcej

2021-07-08

Z głębokim żalem żegnamy ŚP Pana Profesora dra hab. inż. Andrzeja Jopkiewicza

Wspaniałego Szlachetnego Człowieka cieszącego się ogromnym autorytetem naukowym. Serdecznego Przyjaciela i Kolegę

Wybitnego naukowca Prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym PŁ w latach 1990 -1996

Prorektora ds. Studenckich w latach 1996 -1999

byłego kierownika Zakładu Odlewnictwa Instytutu Materiałoznawstwa i Technik Bezwiórowych

Prezesa Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Odlewników Polskich

Zostaniesz Kochany Panie Profesorze w naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci…

Jesteśmy sercem w tych trudnych chwilach z Tobą Klaro, Córkami i Całą Rodziną….

Kierownik i Zespół Katedry Technologii Materiałowych

i Systemów Produkcji

Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej

więcej

2021-07-05

II miejsce Projektu GUST w ISWTC 2021

W imieniu Projektu GUST działającego w Studenckim Kole Naukowym Energetyków z radością informuję, że Projekt GUST zajął 2 miejsce w Międzynarodowym Konkursie Małych Turbin Wiatrowych (ISWTC 2021).

W imieniu całego zespołu GUST chciałam serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc, które zawsze uzyskujemy i dzięki temu możemy rozwijać nasz projekt i działać dalej!

więcej

Prodziekan

2021-06-17

PRAKTYKI Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU dla studentów ostatniego roku lub absolwentów.

Chcesz zdobyć doświadczenie? Firma z przyjazną atmosferą i stabilną pozycją na rynku zachęcado wzięcia udziału w rekrutacji. Jesteśmy przedsiębiorstwem istniejącym na rynku od 30 lat, którestawia na innowacyjność i profesjonalizm. Efektem naszych najnowszych działań jest zakup liniido produkcji bezpiecznego szkła. Dołącz do naszego zespołu i postaw na swój rozwój!

więcej

2021-06-15

Oferta pracy na stanowisku post-dok (PWr)

Zespół Optyki Widzenia Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby na stanowisko post-dok do pracy przy NCN-owym projekcie "Kompleksowa analiza oscylacyjnych ruchów bezwładnościowych soczewki ocznej". Projekt w swoim założeniu jest projektem interdyscyplinarnym, łączącym badania z zakresu inżynierii biomedycznej, mechaniki klasycznej, informatyki (narzędzia do modelowania), fizyki i optyki fizjologicznej.

 

więcej

2021-06-15

Zaproszenie do udziału w I Międzynarodowym Kongresie Regeneracja Miast Przemysłowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi oraz Open Eyes Economy, I Międzynarodowym Kongresie Regeneracja Miast Przemysłowych, który odbędzie się w Łodzi w Hali Maszyn EC1 już w dniach 22-23 czerwca 2021 r.

 

więcej

2021-05-19

Spotkanie z fizjoterapeutą p. Joanną Stanecką pt. „Popraw komfort swojego życia; profilaktyka układu ruchu podczas długotrwałej pracy siedzącej”

Szanowni Państwo,

15 VI 2021 (wtorek) o godzinie 18:00 Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza Pracowników i Studentów Wydziału Mechanicznego na spotkanie z fizjoterapeutą p. Joanną Stanecką pt. „Popraw komfort swojego życia; profilaktyka układu ruchu podczas długotrwałej pracy siedzącej”.

Celem spotkania jest wskazanie sposobów zapobiegania najczęstszym dolegliwościom ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, ergonomią pracy przy komputerze, ćwiczeniom, które mają na celu zapobiegać i zmniejszyć dolegliwości bólowe okolic kręgosłupa oraz kończyn górnych.

Maksymalna liczba uczestników: 300

Forma spotkania: zdalna, MS Teams

Kod dostępu do zespołu: rhyfcso

W celu dołączenia należy uruchomić MS Teams, następnie po lewej stronie wybrać „Zespoły” (KROK 1).

Po prawo u góry znajduje się „Dołącz do zespołu lub utwórz nowy” – klikamy ten kafelek (KROK 2).

Następnie w polu „Wpisz kod” wprowadzamy otrzymany kod (KROK 3)

Zapraszamy na spotkanie


dr inż. Adam Rylski

2021-05-21

Dr inż. Adam Rylski został laureatem w kategorii Innowacje i uzyskał tytuł Srebrnego Inżyniera.

Finał kolejnej 27. edycji ogólnopolskiego plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera organizowany przez Przegląd Techniczny, przyniósł dobrą wiadomość dla PŁ. Dr inż. Adam Rylski z Instytutu Inżynierii Materiałowej został laureatem w kategorii Innowacje i uzyskał tytuł Srebrnego Inżyniera.

więcej

Prodziekan

2021-05-19

Wspólna realizacja innowacji pedagogicznej w zakresie inżynierii materiałowej,

udoskonalanie procesu kształcenia celem wzrostu umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach, oraz przygotowywanie uczniów jako potencjalnych słuchaczy kierunków mechanicznych Politechniki Łódzkiej, to najważniejsze punkty listu intencyjnego, który został podpisany..

więcej

2021-05-19

XXII Edycja Konkursu o Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego

za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem Łódzkim

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Do Konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2020 roku: 

• prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego; 

• rozprawy doktorskie; 

• prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie. 

W budżecie Województwa Łódzkiego w roku 2021 na nagrody w konkursie zarezerwowano kwotę 100.000 zł.

więcej szczegółów

Prodziekan Dr Bartłomiej Zagrodny

2021-05-07

Festiwal online - Women in Tech Days 2021

Już 26-27 maja zapraszamy na wyjątkowy festiwal online - Women in Tech Days 2021 organizowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy” we współpracy z partnerami technologicznym i najlepszymi uczelniami technicznymi w Polsce.

W jego ramach będzie można wysłuchać serii techtalków, wystąpień role models, wziąć udział w specjalistycznych warsztatach (tech i soft skills), w mentoringu 1:1, odbędą się też pierwsze w Polsce kobiece targi kariery TECH&IT,a wieczorem wyjątkowa Women in Tech NIGHT:). Bezpłatne zapisy na https://womenintechday.pl/ Politechnika Łódzka jest Partnerem tego wydarzenia

więcej

2021-05-07

Sondaż dla studentów studiów dziennych oraz do uczestników studiów doktoranckich.

Zakład Promocji Zdrowia i e Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, realizuje badanie pt. „Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych”.

 

więcej

2021-05-06

Program rozwojowy Corning 4 Young Leader!

Szanowni Studenci, z przyjemnością informujemy, że ruszyła rekrutacja do wyjątkowego programu rozwojowego Corning 4 Young Leaders. 

Program skierowany jest do absolwentów i absolwentek oraz studentów i studentek ostatnich lat studiów technicznych.

 

 Udział w programie daje unikalną szansę współtworzenia pierwszego w Polsce oraz jednego z największych w Europie zakładów produkujących włókno światłowodowe, który powstanie w Mszczonowie. Corning 4 Young Leaders to 2-letni program oferujący zagraniczne szkolenie, dzięki któremu uczestnicy zyskają umiejętności trenerskie oraz możliwość kontynuacji kariery w Corning.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 czerwca. 

 

więcej

Prodziekan Dr Bartłomiej Zagrodny

Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ !

Chcesz zostać specjalistą od budowy maszyn, urządzeń lub robotów, także humanoidalnych? A może chcesz tworzyć ultra lekkie, nowoczesne materiały lub wyspacjalizować się w transporcie? Poznaj Wydział Mechaniczny PŁ i zostań inżynierem przyszłości

więcej

2021-05-04

26 edycja konkursu Nagrody Naukowej Siemensa

Rusza nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego przez firmę Siemens Polska .👌

W trzech konkursach rywalizować będą naukowcy i zespoły badawcze oraz absolwenci studiów I i II stopnia.👩‍🎓🧑‍🎓 Zwycięskie projekty wyłoni eksperckie jury, które wybierze zgłoszenia o największym potencjale rozwoju naukowego i inżynieryjnego, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku i gospodarki.

więcej

2021-05-05

Oferta praktyk

Firma Truvant poszukuje praktykantów na płatne letnie praktyki.

więcej

2021-04-26

GUST PROJECT ZWYCIĘZCĄ!!

GUST Project działający w Studenckim Kole Naukowym Energetyków z siedzibą w Instytucie Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym zwycięzcą. 

Projekt GUST zajął 1 miejsce w kategorii Ecology w Konkursie Konstrukcji Studenckich (KOKOS). Celem konkursu KOKOS było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów.

więcej

2021-04-23

Maturzyści,

W najbliższym czasie czekają Was trudne decyzje. Podejmując je, określicie swoją przyszłą ścieżkę kariery zawodowej. Wybór zgodny z Waszymi zainteresowaniami sprawi, że codziennie w drodze do pracy na Waszych twarzach będzie gościł uśmiech i oczekiwanie na nowe wyzwania. Jeśli bliska jest Wam logistyka, budowa maszyn czy projektowanie nowych rozwiązań w motoryzacji to

kierunek Transport na Politechnice Łódzkiej jest właśnie dla Was.

Jest to dziedzina gospodarki dynamicznie rozwijająca się w naszym regionie.

więcej

2021-04-16

"Akademia PARP" -Bezpłatne kursy online dla Ciebie i Twojego biznesu

wiecej informacji

 

2021-04-12

XXII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa "Materiały i Technologie XXI Wieku"

W związku ze zbliżającą się XXII Międzynarodową Studencką Sesją Naukową „Materiały i Technologie XXI wieku”, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tym szczególnym wydarzeniu organizowanym przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej oraz studenckie koła naukowe Mater-Tech i Technomat, które obędzie się dnia 28 maja 2021r. w formie on-line.


więcej informacji

2021-04-08

21. edycja konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI

Fundacja Tygodnika POLITYKA od dziś zbiera zgłoszenia młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do niedzieli 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł. Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI 15 września, zaś nazwiska pięciorga stypendystów i dziesięciorga laureatów nagród finałowych poznamy w październiku.


więcej informacji o programie, formularz zgłoszeniowy

2021-04-07

Zapraszamy do Programu Bekker NAWA

Informujemy, że na stronie @Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zamieszczona została informacja o trwającym naborze wniosków o udział w Programie Bekker NAWA, którego celem jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Wnioski można składać od 25 marca do 25 maja 2021 r.


Więcej informacji na stronie @NAWA

2021-04-07

Zapraszamy do Programu NAWA Preludium Bis 1

Informujemy, że na stronie @Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zamieszczona została informacja o trwającym naborze wniosków o udział w Programie NAWA Preludium Bis 1, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1.

Wnioski można składać od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r.


Więcej informacji na stronie @NAWA

2021-03-03

Praktyczny podręcznik autorów z Wydziału Mechanicznego PŁ

zawierający ćwiczenia do przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn dla wyższych szkół technicznych stanowi też cenną pomoc podczas zajęć laboratoryjnych. Wiedza teoretyczna została zilustrowana i uzupełniona opisem metodyki postępowania w trakcie rozwiązywania typowych zadań konstrukcyjnych.

Skrypt dostępny będzie w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej oraz Bibliotece Wydziału Mechanicznego. Wkrótce również będzie można pobrać jego cyfrową wersję ze strony internetowej Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn.

2021-03-03

Wydział Mechaniczny - rekomenduje Monika Jagodzińska

Nowe technologie, kolej magnetyczna i infrastruktura przyszłości. O tym, jak wyglądają studia na kierunku transport, opowiada Monika Jagodzińska – studentka trzeciego roku i zaangażowana przedstawicielka Samorządu Studenckiego na Wydziale Mechanicznym. więcej

2021-02-17

Wydział Mechaniczny - rekomenduje Tomasz Kaczmarek.


Dla Tomasza Kaczmarka studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to odkrywanie samego siebie. Jak wygląda kształcenie na Wydziale Mechanicznym i jak z każdym kolejnym rokiem odnaleźć obszary mechaniki, w których warto się realizować? Przekonajcie się sami.

więcej

 

2021-01-29

Grafen

Inżynieria Materiałowa” dyscyplina, która wyznacza trendy w lotnictwie, motoryzacji, inżynierii kosmicznej czy energetyce. Dzisiaj o swojej pasji, dotyczącej technologii grafenowych opowie Wam dr inż. Piotr Zawadzki.

 

Zapraszamy na kolejny materiał z cyklu krótkich, miłych i przyjemnych filmików, które przygotowali dla Was Wykładowcy, przybliżając dzięki temu to, czego można się u nas nauczyć.

Pytanie: Czy wiecie, że Instytut Inżynierii Materiałowej opracował unikatową technologię wytwarzania grafenu m.in. jako struktury do magazynowania wodoru? Jesteś ciekawy? 

 Nie zastanawiaj się dołącz do Nas i studiuj na jednej z najlepszych uczelni!! więcej

2021-01-20

"3… 2…1… Start! "

Zapraszamy do lektury ciekawego artykułu w czasopiśmie popularno-naukowym „Młody Technik” pt. "3… 2…1… Start! czyli jak bezpiecznie aktywować silniki w rakiecie" którego autorami są studenci Konrad Wszelaki, Sebastian Dziura Członkowie SKN Kosmos.

więcej

dr inż. Bartłomiej Januszewicz

2021-01-20

Inżynieria Materiałowa

„Inżynieria Materiałowa” dyscyplina, która wyznacza trendy w lotnictwie, motoryzacji, inżynierii kosmicznej czy energetyce.

O swojej pasji dotyczącej badań materiałów opowie Wam dr inż. Bartłomiej Januszewicz.

więcej

ARCHIWUM 2020

więcej więcej