WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTY PRAWNE

A+ / A-

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami.

  1. Dokument ten, jest to stan prawny na grudzień 2015 r.-pobierz plik pdf


Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - tekst ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.

 

 

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 28 grudnia 2015r, poz. 2254) z dnia 28 grudnia 2015 r wynosi 4,3117

Data wpisu: 2018-01-26