Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ubezpieczenia NNW OC

A+ / A-

2020-09-22

 

Szanowny Doktorancie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie
na rok akademicki 2020/2021.


 

W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymanym na swój adres e-mail.

PAMIĘTAJ!!!

Ochrona udzielana jest od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (opłacenia składki) jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2020 roku i trwa do dnia 30 września 2021 roku.  

 

 Zachowaj potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem platformy EDU Plus otrzymane po zalogowaniu się i zawarciu umowy na swój adres e-mail do ewentualnego zgłoszenia szkody w INTERRISK TU SA VIG.

 

 Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. jest oparte na warunkach ubezpieczenia INTERRISK TU SA VIG wyłonionych w ramach konkursu ofert.

 

Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem PLATFORMY EDU PLUS umieszczonej w poniżej podanym linku.

 

1) Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

2) Podaj numer ID Klienta: srx4v

 

 

Aktualne informacje dot. oferty ubezpieczenia NNW i OC są dostępne na stronie www.fundacja.p.lodz.pl

 

Proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami:

1. Plakat - pobierz docx.

2. Komunikat.doc

3. Program ochrony ubezpieczeniowej NNW + OC w życiu prywatnym dla Studentów i doktorantów. pdf

4. Oświadczenie OC w życiu prywatnym dla umów od 01.10.2020 - 31.01.2021.pdf

5. Owu edu plus 2020 od 01.06.2020.pdf

6. OWU OC os.fiz. przy EDU 2020.pdf

 

 

 

szkola