WYDZIAŁ MECHANICZNY

TERMINY EGZAMINÓW

A+ / A-

Harmonogram egzaminów na Wydziale Mechanicznym

 

 

Data wpisu 23.05.2017r

 

   

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 

   

semestr IV -->>

pobierz

semestr VI -->> pobierz
   
     

Informacje dodatkowe :


STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

 
     
     

STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

 

   

 

   

 

STUDIA DOKTORANCKIE

 

   
Informacje dodatkowe :

Szanowni Doktoranci,
pragnę poinformować, że pisemny egzamin z języka angielskiego odbędzie się w dniu 2.06.2017 r. o godzinie 17.00 w budynku IFE.
Podany termin jest terminem obligatoryjnym dla wszystkich studentów 6 semestru studiów doktoranckich oraz dla tych z Państwa, którzy w najbliższym czasie chcą przystąpić do egzaminów w przewodzie doktorskim.
Ponieważ abstrakt jest częścią składową egzaminu pisemnego, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu mają obowiązek przynieść na egzamin wydrukowany abstrakt napisany w języku angielskim, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie kursu: Elżbieta Krawczyk - Doktoranci Wydziału Mechanicznego PŁ: https://cj.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=61, na platformie WIKAMP.
Osoby, które z powodu choroby (zwolnienie lekarskie) lub usprawiedliwionych przyczyn losowych nie będą mogły przystąpić do egzaminu w ww. terminie oraz osoby, które nie uzyskają wystarczającej liczby punktów zaliczającej egzamin pisemny w pierwszym terminie, przestępują do egzaminu w dniu 9.06.2017 r. o godzinie 17.00, budynek IFE.
Jednocześnie, zwracam się z prośbą do wszystkich Państwa, którzy kwalifikują się do zwolnienia z egzaminu z języka obcego: https://goo.gl/1TJBfm o kontakt mailowy: elzbieta.krawczyk@p.lodz.pl do dnia 26.05. 2017 r.

Z poważaniem
Elżbieta Krawczyk
Egzaminator