WYDZIAŁ MECHANICZNY

Szkolenie BHP

A+ / A-

2016-09-27

Proszę o zalogowanie się na stronie WIKAMPU i przejście do strony z materiałami szkoleniowymi, z którymi każdy student I roku na każdym rodzaju studiów powinien się zaznajomić.

Jest to wymagane do zaliczenia semestru i możliwości kontynuowania studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Przejdz do strony WIKAMPU