Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

A+ / A-

2018-10-22

Stypendia doktoranckie.

 

Doktoranci, którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 w dniach 23-25.10.br (wtorek –czwartek) oraz 29-31.10.18 r. (poniedziałek-środa)

 

2017-07-06

Stypendia doktoranckie

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718

Uwaga: ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.

 

2017-07-06

• Stypendia projakościowe

 

Informacje dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych zostaną umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

Uwaga : ZMIANA w związku z aktualizacją przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci przyjęci na 1 rok studiów doktoranckich, nie mają prawa do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych. Uwaga : ZMIANA wszyscy doktoranci generują wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pomocą portalu: webdziekanat.