WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA PODYPLOMOWE FINANSOWANE Z EFS

A+ / A-

 Zastosowanie Technik Komputerowych w Projektowaniu i Produkcji
 1. Szanowni Państwo, mamy zaszczyt poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2.1.1 PO KL).
 2. W ramach projektu pracodawca zapewniający szkolenie pracownikowi uzyskuje wymierne korzyści w postaci refundacji 80% kosztów kształcenia.
 3. Wśród licznych programów studiów podyplomowych realizowanych w ramach w/w projektu polecamy studia podyplomowe Zastosowanie Technik Komputerowych w Projektowaniu i Produkcji.
 4. Program studiów jest przedsięwzięciem autorskim, opracowanym przez pracowników Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej.
 5. Cel studiów:
 6. Celem Studium jest uzupełnienie i poszerzenie kwalifikacji kadry inżynierskiej i menedżerskiej w zakresie praktycznego wykorzystania komputerowych systemów CAD/CAM służących wspomaganiu przygotowania i prowadzenia produkcji w przemyśle maszynowym i pokrewnych, systemów CAPP programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, stosowania systemów PPC planowania i sterowania produkcją oraz projektowania i zarządzania bazami danych, a także integracji systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją.
 7. Adresaci studiów:
 8. Przedsiębiorcy i pracownicy z działów związanych z kierunkami studiów Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria Materiałowa, Automatyka i robotyka, Informatyka.
 9. Wymagania stawiane kandydatom na studia:
 10. Dyplom ukończenia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria Materiałowa, Automatyka i robotyka, Informatyka.
 11. Program studiów:
 12. Diagnostyka i monitorowanie produkcji
 13. Metody sztucznej inteligencji w technologii produkcji
 14. Modelowanie powierzchniowe i bryłowe w systemach CAD 3D
 15. Podstawy informatyki
 16. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 17. Systemy baz danych
 18. Systemy informatyczne PPC w zarządzaniu produkcją
 19. Technologiczność produkcji
 20. Zaawansowane technologie
 21. Praca końcowa
 22. Korzyści dla studenta:
 23. Absolwent Studium zdobędzie wiedzę uzupełniającą i poszerzającą kwalifikacje w zakresie praktycznego wykorzystania komputerowych systemów CAD/CAM służących wspomaganiu przygotowania i prowadzenia produkcji w przemyśle maszynowym i pokrewnych , systemów CAPP programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, stosowania systemów PPC planowania i sterowania produkcją oraz projektowania i zarządzania bazami danych, a także integracji systemów informatycznych w zarządzaniu produkcją.
 24. Metody nauczania:
 25. Zajęcia w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych , zajęć na symulatorach oraz zajęć projektowych. Powszechnie znane są korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań opartych na otwartym oprogramowaniu w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa. Należy tu wymienić nie tylko oszczędności związane z brakiem konieczności zakupu licencjonowanego oprogramowania, ale przede wszystkim brak uzależnienia technologicznego od dostawcy oprogramowania. Proponowane w ramach w/w studiów rozwiązania przyczyniają się do znacznego zwiększenia zarówno bezpieczeństwa, jak i jakości oferowanych usług IT, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi infrastruktury. Dodatkowo uczestnictwo w projekcie Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw pozwala na znaczące zredukowanie kosztów wyszkolenia personelu.
 26. Powszechnie znane są korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań opartych na otwartym oprogramowaniu w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa. Należy tu wymienić nie tylko oszczędności związane z brakiem konieczności zakupu licencjonowanego oprogramowania, ale przede wszystkim brak uzależnienia technologicznego od dostawcy oprogramowania. Proponowane w ramach w/w studiów rozwiązania przyczyniają się do znacznego zwiększenia zarówno bezpieczeństwa, jak i jakości oferowanych usług IT, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi infrastruktury. Dodatkowo uczestnictwo w projekcie Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw pozwala na znaczące zredukowanie kosztów wyszkolenia personelu.
 27. Organizacja studiów:
 28. Dwusemestralne, zajęcia w trybie zaocznym.
 29. Ilość godzin: 270
 30. Kierownik studiów: dr inż. Dariusz Wrąbel
 31. Dodatkowe informacje dla kandydatów:
 32. Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja została rozpoczęta , ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji można uzyskać na stronie http://podyplomowe.tech.edp.org.pl. Przesyłam również listę innych studiów podyplomowych realizowanych w tym samym projekcie.
 33. Miejsce składania kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej: Miejsce składania kompletnych dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej:
 34. Politechnika Łódzka
 35. Regionalne Biuro Projektu
 36. Dział Kształcenia, pokój 102 ul. Ks. I. Skorupki 10/12, 90-924 Łódź tel. 42 631-20-93
 37. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane w poniedziałek i piątek od 15:30 do 18:00 oraz we wtorek, i środę od 8:30 do 15:30
 38. Cena studiów: 1076,00 zł*
 39. * cena przy 25- osobowej grupie studentów. W sytuacji uruchomienia grupy z mniejszą lub większą liczbą uczestników cena za studia ulegnie zmianie.
 40. Zapraszamy do uczestnictwa!
Nowoczesne metody analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji
 1. Podwyższanie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji.
 2. Drogi Absolwencie studiów inżynierskich,
 3. Studia są w pełni finansowane z Funduszy Strukturalnych. Dlaczego właśnie te studia są szansą dla Ciebie?
 4. Ponieważ w większości przypadków uczelnie wyższe nie mogą dostosować oferty studiów do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dotyczy to m.in. wykorzystania technik komputerowych wspomagających procesy projektowania i wytwarzania, na których opiera się światowy przemysł.
 5. Zalicza się tu systemy CAx, czyli: CAD (Computer Aided Design), CAE (Computer Aided Engineering), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAMD (Computer Aided Material Design), CAMS (Computer Aided Materials Selection).
 6. Aktualne oferty pracy dotyczą przede wszystkim zatrudniania wysokiej klasy specjalistów z tytułem inżyniera. W większości przypadków kluczowym czynnikiem oceny kandydata jest umiejętność praktycznego wykorzystania „języków” projektowania, analizy, symulacji oraz obliczeń.
 7. Współczesny świat wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności, pogłębiania wiedzy. Sposobem na to jest rozpoczęcie studiów podyplomowych, które pozwolą Ci w realizacji wymarzonej kariery zawodowej.
 8. Proponowany system studiów: - stacjonarny - e-learning Studia te realizowane są na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i w pełni finansowane z Funduszy Strukturalnych. 
 9. Wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.pokl-mechaniczny.eu
 10. Serdecznie zapraszam Prof. dr hab. inż. Piotr Kula Koordynator Projektu
 11. Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny, Ul. Stefanowskiego 1/15 Budynek A22 pokój 7,90-924 Łódź.