WYDZIAŁ MECHANICZNY

RADY DYSCYPLIN NAUKOWYCH

A+ / A-

 Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa
 1. Kierownik dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. uczelni,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, (W4)

  Członkowie :


  dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. uczelni,

  prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych, (W4),

  dr hab. inż. Anna Sobczyk Guzenda,

  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek,

  prof. dr hab. inż. Ryszard Korycki (W4)

  prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska, (W4),

  prof. dr hab. inż. Piotr Kula,

  dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk, prof. uczelni, (W4),

  prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski,

  dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Dawid Stawski, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Zbigniew Stempień, prof. uczelni, (W4),

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. uczelni,

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna
 1. Kierownik : prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,

  Z-ca Kierownika prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,

  Członkowie :

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,

  prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski,

  dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof. uczelni,

  dr hab. inż. Radosław Mania prof. uczelni,

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski,

  dr hab. inż. Damian Obidowski prof. uczelni,

  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni,

  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,

  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. uczelni,

  prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski,

  dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, (CPP),

  dr hab. inż. Bogdan Warda,
Data wpisu: 2019-11-21