WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA II STOPNIA

A+ / A-

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne program od 2015/16 roku akademickiego.

Studia drugiego stopnia zaczynają się od semstru zimowego i letniego.


aktualizacja 07.07.2016r

  KIERUNEK STUDIÓW

RODZAJ STUDIÓW

SPECJALNOŚĆ

Mechatronika

efekty kształcenia

matryca

Mechatronics - matryca

 

studia II-go stopnia stacjonarne
(magisterskie -1.5 roku)

bez podziału na specjalności

Mechanika i budowa maszyn

Akredytacja PKA

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie -1.5 roku)

- konstrukcja i eksploatacja
   maszyn

- mechanika stosowana

- technologia budowy
   maszyn

studia II-go stopnia niestacjonarne magisterskie - 1.5 roku)

Inżynieria materiałowa

Akredytacja PKA

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

- inżynieria powierzchni

-inżynieria biomateriałów

- materiały i kompozyty polimerowe

- materiały i techniki dentystyczne

- nanomateriały

Automatyka i robotyka

Akredytacja PKA

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

bez podziału na specjalności

Inżynieria produkcji

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

 bez podziału na specjalności 

Energetyka

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

- systemy i maszyny energetyczne

- elektroenergetyka

-chłodnictwo i klimatyzacja

Transport

efekty kształcenia

matryca

studia II-go stopnia stacjonarne (magisterskie - 1.5 roku)

bez podziału na specjalności