WYDZIAŁ MECHANICZNY

PRAKTYKI OGÓLNOMECHANICZNE - INFORMACJE BIEŻĄCE

A+ / A-


2018-03-05

 

  Zebranie w sprawie organizacji praktyk ogólnomechanicznych dla studentów 4 semestru odbędzie się 6 marca o godz. 12:15 w audytorium 5M10

   

  Obowiązujące terminy związane z organizacją praktyk:

  • składanie w Dziekanacie (pok.210) dokumentów dotyczących praktyk indywidualnych oraz zwolnienia z praktyk – do 18.05.2018r.

  • zapisy na praktyki grupowe poprzez stronę internetową w dniach od 6.03.2018 - do 22.04. 2018r. - tutaj

   

  Studenci zapisujący się na praktyki grupowe proszeni są, jeśli jest to dla nich istotne, o wpisywanie w rubryce Zakład/Miejsce nazwy dzielnicy/rejonu Łodzi, który ze względów komunikacyjnych jest najdogodniejszy na odbywanie praktyk.

   

  Podstawą zaliczenia praktyk jest:

  • 100% frekwencja

  • pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk

  • sprawozdanie z praktyk

   

 


Informacje ogólne
 1.  

  1. Praktyka ma na celu zapoznanie studentów z możliwie największą grupą zagadnień związanych z technikami wytwarzania stosowanymi w przemyśle maszynowym, tj.:
  • obróbką wiórową, ścierną i erozyjną,

  • obróbką cieplną i cieplno-chemiczną,

  • odlewnictwem stopów żelaza i metali kolorowych,

  • obróbką plastyczną na zimno i gorąco,

  • przemysłowym montażem podzespołów, zespołów i gotowych wyrobów,

  oraz

  • remontami kapitalnymi i konserwacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

   

  2. Praktyki odbywają się w formie długotrwałego, nieprzerwanego szkolenia w miesiącach wakacyjnych. Czas trwania praktyki – 4 tygodnie (28 dni kalendarzowych - razem z dniami wolnymi od pracy).
 2. Studenci odbywają praktykę w systemie 8-godzinnego dnia pracy na wydziałach produkcyjnych, narzędziowniach lub warsztatach remontowych zakładów przemysłowych, biorąc czynny udział w prowadzonych tam pracach.

   

  UWAGA

  Wszyscy studenci skierowani na praktykę indywidualną lub grupową zobowiązani są do:
  • wykonania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu,
  • opłacenia składki ubezpieczenia NNW.