WYDZIAŁ MECHANICZNY

PRAKTYKI OGÓLNOMECHANICZNE - INFORMACJE BIEŻĄCE

A+ / A-


2017-08-28

 


2017-06-02

 

  Zebranie studentów skierowanych na praktyki grupowe odbędzie się 20. czerwca 2017r. w aud. 1M01 o godz. 12:15. Obecność obowiązkowa.
  Lista studentów skierowanych na praktyki grupowe (pobierz listę)

   


2017-05-17

 


2017-05-04

 

 • Studenci, których podania o skierowanie na praktyki indywidualne zostaną zaopiniowane negatywnie, będą mogli zapisać się na praktyki grupowe w dniach 22.05.-24.05.
 • Informacja dotyczy także osób, którym nie udało się załatwić praktyk indywidualnych.
 •  


2017-02-12

 

Obowiązujące terminy związane z organizacją praktyk:

 • składanie w Dziekanacie (pok.210) dokumentów dotyczących praktyk indywidualnych oraz zwolnienia z praktyk – do 15.05.2017r.
 • zapisy na praktyki grupowe poprzez stronę internetową w dniach: 10.03. – 18.04. 2017r. -

Studenci zapisujący się na praktyki grupowe proszeni są, jeśli jest to dla nich istotne, o wpisywanie w rubryce Zakład/Miejsce nazwy dzielnicy/rejonu Łodzi, który ze względów komunikacyjnych jest najdogodniejszy na odbywanie praktyk.


Podstawą zaliczenia praktyk jest:

 • 100% frekwencja
 • pozytywna opinia zakładowego opiekuna praktyk
 • sprawozdanie z praktyk

 


Informacje ogólne
 1.  

  1. Praktyka ma na celu zapoznanie studentów z możliwie największą grupą zagadnień związanych z technikami wytwarzania stosowanymi w przemyśle maszynowym, tj.:

  • obróbką wiórową, ścierną i erozyjną,

  • obróbką cieplną i cieplno-chemiczną,

  • odlewnictwem stopów żelaza i metali kolorowych,

  • obróbką plastyczną na zimno i gorąco,

  • przemysłowym montażem podzespołów, zespołów i gotowych wyrobów,

  oraz

  • remontami kapitalnymi i konserwacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

   

  2. Praktyki odbywają się w formie długotrwałego, nieprzerwanego szkolenia w miesiącach wakacyjnych. Czas trwania praktyki – 4 tygodnie (28 dni kalendarzowych - razem z dniami wolnymi od pracy). Studenci odbywają praktykę w systemie 8-godzinnego dnia pracy na wydziałach produkcyjnych, narzędziowniach lub warsztatach remontowych zakładów przemysłowych, biorąc czynny udział w prowadzonych tam pracach.

   

  UWAGA

  Wszyscy studenci skierowani na praktykę indywidualną lub grupową zobowiązani są do:

  • wykonania badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu,

  • opłacenia składki ubezpieczenia NNW.

Data wpisu 19.04.2017r