WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2017-04- 23

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu .

dyżury -plik do pobrania

2016-11-14

Studenci,

którzy ubiegali się o socjalne (wnioski złożone po 25.10.2016 r.- do dnia 10.11.2016 r.) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 24.11-2.12.2016 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2016-10-26

Odbiór decyzji – stypendia socjalne

 

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia socjalne (wnioski złożone do 25.10.2016 r.) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od 7.11.2016 – 15.11.2016r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

Wypłata stypendiów 22.11.2016 r. (z wyrównaniem od października).


WAŻNE !


Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.

Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia socjalne (wnioski złożone po 25.10.2016 r.) Wypłata stypendiów 12.12.2016 r. (z wyrównaniem od października).

Termin odbioru tych decyzji będzie podany w następnym ogłoszeniu

 

2016-10-26

Odbiór decyzji stypendium Rektora

 

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia Rektora dla najlepszych studentów odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od  2.11.2016 – 10.11.2016 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego  celem wypłat stypendiów.


WAŻNE ! 

 

Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu.
Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu.
Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.


 

2016-10-19

Grafik stypendia pobierz

 

2016-10-19

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej ( w tym również stypendium Rektora) zobowiązani są

podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres:

elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2016-09-09

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI- POMOC MATERIALNA.

Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI

 

2016-09-09

Pomoc materialna - przewodnik - pobierz