WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2018-09-10

Dni i godziny przyjęć wniosków o stypendia socjalne w miesiącu wrześniu.

 

Wnioski Studenci składają w biurze Wydziałowej Rady Studentów (V piętro, nad dziekanatem Wydziału Mechanicznego, bud.A22)

• 26 i 27 września od 12.00 do 14.00;

• 24 i 25 września od 10.00 do 12.00;

• 27 i 28 września od 16.00 do 18.00;

• 24 i 25 września od 8.00 do 10.00.

 

2018-07-06

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla Studentów i Doktorantów

Studencie, Doktorancie,

Termin składania wniosków o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/19 trwa do dnia 19.09.2018 r. do godziny 14.00. Wnioski przyjmuje dziekanat w pokoju 209.

Wszystkie dostępne informacje i wnioski są dostępne na stronie Ministerstwa www.nauka.gov.pl

więcej

2017-08-31

Pomoc materialna - jak uzyskać pomoc materialną - krótki przewodnik -pdf

 

2016-10-19

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej ( w tym również stypendium Rektora) zobowiązani są

podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres:

elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2016-09-09

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI- POMOC MATERIALNA.

Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI