WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2019-06-25

Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

2019-04-01

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora (I semestr II stopnia)

odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od: 2.04-4.04.2019 r. (wtorek-czwartek) i 8.04- 10.04.2019 r. (poniedziałek-środa)

2019-03-21

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora (III semestr II stopnia)

odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od:

25.03-28.03.2019 r. (poniedziałek-czwartek)

i 1.04- 4.04.2019 r. (poniedziałek-czwartek)

 

Pomoc materialna - jak uzyskać pomoc materialną - krótki przewodnik -pdf

 

2019-03-21

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu.

szkola

2017-08-31

Pomoc materialna - jak uzyskać pomoc materialną - krótki przewodnik -pdf

 

2016-10-19

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej ( w tym również stypendium Rektora) zobowiązani są

podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres:

elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl

danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2016-09-09

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl w zakładce STUDENCI- POMOC MATERIALNA.

Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI