WYDZIAŁ MECHANICZNY

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO

A+ / A-


Podział roku akademickiego 2020/2021

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r. i kończy się 30 września 2021 r.

 2. Semestr zimowy: 01.10.2020 r. – 28.02.2021 r.

   

  Okres zajęć: 07.10.2020 r. – 02.02.2021 r.

  Przerwa świąteczna: 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.

  Zimowa sesja egzaminacyjna:

  03.02.2021 r. – 16.02.2021 r.

  22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.

  Wakacje zimowe: 17.02.2021 r. – 21.02.2021 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć: od 01.10.2020 r. do 06.10.2020 r.

  Uwagi:

  - 09.11.2020 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

  - 05.01.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na środę

   

   

   

  Semestr letni: 01.03.2021 r. – 30.09.2021 r.

   

  Okres zajęć: 01.03.2021 r. – 21.06.2021 r.

  Ferie wiosenne: 02.04.2021 r. – 06.04.2021 r.

  Letnia sesja egzaminacyjna:

  22.06.2021 r. – 05.07.2021 r.

  06.09.2021 r. – 12.09.2021 r.

  Wakacje letnie: 06.07.2021 r. – 05.09.2021 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć : 04.06.2021 r.; od 13.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

  Uwagi:

  - 05.05.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na poniedziałek,

  - 07.06.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

   

   

Terminy obligatoryjne obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

  Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021..

 1.  

 2. Semestr zimowy
  01.10.2020 – 28.02.2021
  Okres zajęć:
  07.10.2020 – 02.02.2021


 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: 03.02.2021 – 16.02.2021 i 22.02.2021 - 28.02.2021
  Wakacje zimowe: 17.02.2021– 21.02.2021
  Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego: 06.11.2020
  Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym: 28.02.2021

  02.03.2021 - godz.12:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany
 4. 02.03.2021 - godz. 12:01 Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID
  od 02.03.2021 - godz. 12:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.

 5. 05.03.2021 - godz. 10:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID
  05.03.2020 - godz.12:00 Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach
  05.03.2021 - godz. 14:01 Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów
  od 06.03.2021 - godz. 08:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów.
  Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni.

  Semestr letni - 01.03.2021 – 30.09.2021.

  Okres zajęć:01.03.2021 – 21.06.2021
  Letnia sesja egzaminacyjna: 22.06.2021 – 05.07.2021 i 06.09.2021-12.09.2021
  Wakacje letnie: 06.07.2021 – 05.09.2021

  Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego: 31.03.2021
  Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim: 12.09.2021.

  15.09.2021 – godz.12:00 Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany
  15.09.2021 - godz. 12:01 Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID
  15.09.2021 - godz. 12:01 Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.Drukowanie protokołów przez nauczycieli

  20:09.2021 - godz. 10:00 Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID
  20.09.2021 - godz.14:00 Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach
  21.09.2021 - godz. 09:00 Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i podjęcie decyzji rejestracyjnych, wydruk kart okresowych osiągnięć studentów
  od 21.09.2021 - godz. 09:00 Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych przez prodziekanów

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

 1. Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

 2. Semestr zimowy

   

  I 10-11.10.2020

  II 17-18.10.2020

  III 07-08.11.2020

  IV 14-15.11.2020

  V 28-29.11.2020

  VI 05-06.12.2020

  VII 19-20.12.2020

  VIII 09-10.01.2021

  IX 16-17.01.2021

  X 30-31.01.2021

   

   

   

  Semestr letni

   

  I 06-07.03.2021

  II 13-14.03.2021

  III 27-28.03.2021

  IV 10-11.04.2021

  V 17-18.04.2021

  VI 08-09.05.2021

  VII 15-16.05.2021

  VIII 29-30.05.2021

  IX 12-13.06.2021

  X 19-20.06.2021

   

   

Podział roku akademickiego 2021/2022

 1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021 r. i kończy się 30 września 2022 r.

 2. Semestr zimowy: 01.10.2021 r. – 27.02.2022 r.

   

  Okres zajęć 01.10.2021 r. – 31.01.2022 r.

  Przerwa świąteczna 23.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

  Zimowa sesja egzaminacyjna

  01.02.2022 r. – 13.02.2022 r.

  21.02.2022 r. – 27.02.2022 r.

  Wakacje zimowe

  14.02.2022 r. – 20.02.2022 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć

  12.11.2021 r.; 07.01.2022 r.

  Uwagi:

  - 09.11.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

  - 10.11.2021 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

  - 03.01.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na czwartek

   

  Semestr letni: 28.02.2022r. – 30.09.2022r.

   

  Okres zajęć 28.02.2022 r. – 21.06.2022 r.

  Ferie wiosenne 15.04.2022 r. – 19.04.2022 r.

  Letnia sesja egzaminacyjna

  22.06.2022 r. – 06.07.2022 r.

  12.09.2022 r. – 18.09.2022 r.

  Wakacje letnie

  07.07.2022 r. – 11.09.2022 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć

  02.05.2022 r.; 17.06.2022 r. od 19.09.2022 r. do 30.09.2022 r.

  Uwagi:

  - 15.06.2022 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

   

   

Terminy obligatoryjne obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

  Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:.

 1.  

 2. Semestr zimowy:
  01.10.2021 – 27.02.2022
  Okres zajęć:
  01.10.2021 – 31.01.2022


 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: 01.02.2022 – 13.02.2022 i 21.02.2022 - 27.02.2022
  Wakacje zimowe: 14.02.2022– 20.02.2022
  Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2021
  Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego - 31.10.2021
  Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru zimowego - 07.11.2021
  Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym - 27.02.2022
 4. 01.03.2022 - godz.12:00 - Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.
  01.03.2022 - godz. 12:01 - Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.
  od 01.03.2022 - godz. 12:01 - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.
  03.03.2022 - godz. 12:00 - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.
 5. 03.03.2022 - godz.15:00 - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.
  04.03.2022 - godz. 09:00 - Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.
  od 04.03.2022 - godz. 09:00 - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws. zmiany rejestracji na semestr letni.

 6. Terminy obligatoryjne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022:.

 7.  

 8. Semestr letni:
  28.02.2022 – 30.09.2022

  Okres zajęć:
  28.02.2022 – 21.06.2022


 9. Letnia sesja egzaminacyjna - 22.06.2022 – 06.07.2022 i 12.09.2022-18.09.2022
  Wakacje letnie - 07.07.2022 – 11.09.2022
  Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022r.
  Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego - 30.03.2022
  Ostateczny termin zawarcia umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających studia od semestru letniego - 05.04.2022
  Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze letnim -18.09.2022
 10. 19.09.2022 – godz.21:00 - Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.
  20.09.2022 - godz. 08:00 - Generowanie protokołów egzaminacyjnych przez system ZSID.
  19.09.2022 - godz. 21:01 - Weryfikacja ocen przez studentów. Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach. Drukowanie protokołów przez nauczycieli.
  21.09.2022 - godz. 14:00 - Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID.
  21.09.2022 - godz.15:00 - Ostateczny termin dostarczenia protokołów do dziekanatów lub akceptacji zmian w protokołach.
  22.09.2022 - godz. 09:00 - Automatyczne rozliczenie roku akademickiego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów.
  od 22.09.2022 - godz. 09:00 - Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji rejestracyjnych na kolejny rok akademicki.

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022

 1. Poniżej znajduje się terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 na Politechnice Łódzkiej.

 2. Semestr zimowy

   

  09.10-10.10.2021

  16.10-17.10.2021

  23.10-24.10.2021

  06.11-07.11.2021

  20.11-21.11.2021

  27.11-28.11.2021

  11.12-12.12.2021

  18.12-19.12.2021

  15.01-16.01.2022

  29.01-30.01.2022

   

   

   

  Semestr letni

   

  05.03-06.03.2022

  12.03-13.03.2022

  26.03-27.03.2022

  02.04-03.04.2022

  09.04-10.04.2022

  23.04-24.04.2022

  07.05-08.05.2022

  14.05-15.05.2022

  28.05-29.05.2022

  11.06-12.06.2022

   

   

2021.08.24