WYDZIAŁ MECHANICZNY

Plan

A+ / A-
Data wpisu : 2014-10-19

 

Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan Piotr Dłużny tel. kontaktowy 22-13, 512-439-840 (tel. skrócony z numerów politechnicznych 52-45) oraz adres do korespondencji e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

 

 


 

   

LEGENDA

-->> pobierz

SKRÓTY NAZW PRZEDMIOTÓW 

-->> pobierz

STACJONARNE :

 

 

 

semestr 1, AiR IM Mechatronika -->> pobierz
semestr ,1 Energetyka Transport -->> pobierz
semestr 1, MiBM, IP -->> pobierz
semestr 3, AiR IM Mechatronika -->> pobierz
semestr 3, Energetyka Transport -->> pobierz
semestr 3, MiBM IP -->> pobierz
semestr 5, AiR IM Mechatronika Transport -->> pobierz
semestr 5, MiBM IP Energetyka, -->> pobierz
semestr 7, AiR IM ZiP Transport -->> pobierz
semestr 7, MiBM Energetyka Mechatronika -->> pobierz
     
AUDYTORIA -->> pobierz
     
 

II STOPNIA

 

II stopnia sem 1, MiBM, MTR, AiR -->> pobierz
II stopnia sem 2, MiBM,IM, AiR, IP,TR, EN, MTR -->> pobierz
II stopnia sem 3, MiBM -->> pobierz
   

NIESTACJONARNE :

     
semestr 1, EN -->> pobierz
semestr 1, MiBM -->> pobierz

semestr 3, EN

-->> pobierz
semestr 3, MiBM, Mechatronika, TR, -->> pobierz

semestr 3, TR

-->> pobierz
semestr 5, wszystkie kierunki -->> pobierz
semestr 7, MiBM, Mechatronika, AiR, TR -->> pobierz
semestr 7, EN, ZiP -->> pobierz
   
AUDYTORIA -->> pobierz
     

II STOPNIA

 

II stopnia sem 1, 2, 3 MiBM -->> pobierz