WYDZIAŁ MECHANICZNY

Plan

A+ / A-
Data wpisu : 2015-08-03

 

Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan Piotr Dłużny tel. kontaktowy 22-13, 512-439-840 (tel. skrócony z numerów politechnicznych 52-45) oraz adres do korespondencji e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

 

 

 


 

   

LEGENDA

-->> pobierz

SKRÓTY NAZW PRZEDMIOTÓW 

-->> pobierz