WYDZIAŁ MECHANICZNY

Plan

A+ / A-

Data wpisu : 2017-07-17

 

 

***********************************************************************************************

Podstawowe informacje dla studentów - pobierzpdf

 

Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan mgr Piotr Dłużny tel. kontaktowy 22-13, 512-439-840 (tel. skrócony z numerów politechnicznych 52-45) oraz adres do korespondencji e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl