WYDZIAŁ MECHANICZNY

Plan

A+ / A-
Data wpisu : 2014-12-04

 

Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan Piotr Dłużny tel. kontaktowy 22-13, 512-439-840 (tel. skrócony z numerów politechnicznych 52-45) oraz adres do korespondencji e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

 

 


Plan zajęć w wersji celcat 

-->> pobierz

 

   

 

   

 

   

LEGENDA

-->> pobierz

SKRÓTY NAZW PRZEDMIOTÓW 

-->> pobierz

STACJONARNE :

 

 

 

semestr 1, AiR IM Mechatronika -->> pobierz
semestr ,1 Energetyka Transport -->> pobierz
semestr 1, MiBM, IP -->> pobierz
semestr 3, AiR IM Mechatronika -->> pobierz
semestr 3, Energetyka Transport -->> pobierz
semestr 3, MiBM IP -->> pobierz

Studenci kierunku MiBM sem. 3 studia stacjonarne podzieleni są na cztery grupy.

Od dn. 24.11.2014r ćwiczenia i laboratoria z Termodynamiki i Wytrzymałości Materiałów realizowane są według planu jak dla pięciu grup (sem_3MiBM IP_dz_2014_korekta) , natomiast pozostałe zajęcia według planu dla 4 grup.

semestr 5, AiR IM Mechatronika Transport -->> pobierz
semestr 5, MiBM IP Energetyka, -->> pobierz
semestr 7, AiR IM ZiP Transport -->> pobierz
semestr 7, MiBM Energetyka Mechatronika -->> pobierz
     
AUDYTORIA -->> pobierz
     
 

II STOPNIA

 

II stopnia sem 1, MiBM, MTR, AiR -->> pobierz
II stopnia sem 2, MiBM,IM, AiR, IP,TR, EN, MTR -->> pobierz
II stopnia sem 3, MiBM -->> pobierz
   

NIESTACJONARNE :

 

Dotyczy studentów I st. III sem. st. niestacjonarne.

 6.12.2014 (sobota) w godz. 8.15-12.15 w/g planu są zaplanowane zajęcia z języka obcego.

 

     
semestr 1, EN -->> pobierz
semestr 1, MiBM -->> pobierz

semestr 3, EN

-->> pobierz
semestr 3, MiBM, Mechatronika, TR, -->> pobierz

semestr 3, TR

-->> pobierz
semestr 5, wszystkie kierunki -->> pobierz
semestr 7, MiBM, Mechatronika, AiR, TR -->> pobierz
semestr 7, EN, ZiP -->> pobierz
   
AUDYTORIA -->> pobierz
     

II STOPNIA

 

II stopnia sem 1, 2, 3 MiBM -->> pobierz