WYDZIAŁ MECHANICZNY

Plan

A+ / A-
Data wpisu : 2014-04-11

 

Osobą kontaktową w sprawie rezerwacji audytoriów i sal ogólnowydziałowych jest Pan Piotr Dłużny tel. kontaktowy 22-13, 512-439-840 (tel. skrócony z numerów politechnicznych 52-45) oraz adres do korespondencji e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

 

Plan zajęć w wersji celcat 

  - studia stacjonarne - pobierz  

  - studia niestacjonarne - pobierz  


 

   

LEGENDA

-->> pobierz

SKRÓTY NAZW PRZEDMIOTÓW 

-->> pobierz

STACJONARNE :

 

 

semestr 2, MiBM, Energetyka, IP -->> pobierz
semestr 4, MiBM, Energetyka,IP -->> pobierz
semestr 6, MiBM, Energetyka, Mechatronika, AiR -->> pobierz
semestr 2, AiR IM Mechatronika Transport -->> pobierz
semestr 4, AiR IM Mechatronika Transport -->> pobierz
semestr 6, IM ZIP, Transoprt -->> pobierz
     
AUDYTORIA -->> pobierz
     
 

II STOPNIA

 

II stopnia sem 1, MiBM, IM, AiR, IP,TR, EN -->> pobierz
II stopnia sem 2, MiBM, EN -->> pobierz
II stopnia sem 3, MiBM, IM, AiR, IP, Mechatronika,TR -->> pobierz
.    

NIESTACJONARNE :

 

semestr 2, MiBM, Mechatronika -->> pobierz
semestr 2, EN -->> pobierz

semestr 2, TR

-->> pobierz
semestr 4, EN -->> pobierz
semestr 4, MiBM, Mechatronika, TR, -->> pobierz
semestr 6, wszystkie kierunki -->> pobierz
semestr 8, wszystkie kierunki -->> pobierz
   
AUDYTORIA -->> pobierz
     

II STOPNIA

 

II stopnia sem 1 MiBM, MTR -->> pobierz
II stopnia sem 2 MiBM -->> pobierz
II stopnia sem 3 MTR, AiR 4EN -->> pobierz