Koordynatorzy, Pełnomocnicy i Opiekunowie, Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Studia Łódź
 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Koordynatorzy, PEŁNOMOCNICY DZIEKANA, OPIEKUNOWIE LAT I GRUP,
KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH

A+ / A-

 KOORDYNATORZY NA WYDZIALE MECHANICZNYM
 1. ds. Administracyjno-Technicznych prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  tel. 42 631 22 74 e-mail: tadeusz.pacyniak@p.lodz.pl

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

  ds. Współpracy ze szkołami średnimi mgr inż. Piotr Zawadzki
  tel. 791-740-920

  ds. Transferu Technologii
  dr inż. Rafał Dychto
  tel. 0 792 823 587 e-mail: rafal.dychto@p.lodz.pl

  ds. Przysposobienia obronnego studentów
  doc Zbigniew Chejchman
  tel. 42 631 22 82 e-mail : zchejchman@p.lodz.pl


OPIEKUNOWIE LAT, NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
 1. Opiekun I roku dr inż. Łukasz Stawiński

  Opiekun II roku dr inż. Tomasz Rutkiewicz

  Opiekun III roku dr inż. Radosław MichalakOPIEKUNOWIE GRUP, NA ROK AKADEMICKI 2016/2017
 1. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (1 i 2 grupa studencka), - dr inż. Anna Karmazyn 2. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (3 i 4 grupa studencka), - dr inż. Andrzej Zora 3. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (5 i 6 grupa studencka), - dr inż. Agnieszka Chudzik 4. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Materiałowa,  - dr inż. Anna Jędrzejczak 5. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Automatyka i Robotyka, - dr inż. Paweł Żak

 6. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Energetyka,  - dr inż. Grzegorz Górecki 7. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Transport, - dr inż. Przemysław Kubiak 8. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Mechatronika,  - dr Bartłomiej Zagrodny 9. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Produkcji, - dr inż. Paweł Just 10. Opiekun grup I-go roku studiów na kierunku Inżynieria Kosmiczna, - dr inż. Damian Batory
KIEROWNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
 1. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw


 2. Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Mechanika

  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz


  Kierownik Studiów Doktoranckich w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn


  prof. dr hab. inż. Dorota Kozanecka


Data wpisu: 2016-10-28