WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2021-10-04

Ubezpieczenie


Certyfikaty ubezpieczenia OC+NNW, wykupione za pośrednictwem strony WM PŁ (odnośnik do firmy InterRisk) - pliki o nazwie "certyfikaty.pdf", proszę przesyłać na adres mailowy: malwina.luczak@p.lodz.pl


2021-10-01

Uwaga Studenci!

LISTY GRUP na semestr zimowy 21/22

(kiedy jest więcej niż jedna grupa Dziekańska)


Semestr 3:

* automatyka i robotyka ;

* energetyka ;

* mechanika i budowa maszyn ;

* transport ;


Semestr 5:

* automatyka i robotyka grupa 1 ;

* automatyka i robotyka grupa 2 ;

* mechanika i budowa maszyn ;


Semestr 7:

* automatyka i robotyka ;

* mechanika i budowa maszyn ;

* mechatronika ;


2021-10-01

UWAGA STUDENCI!!!

KOMUNIKAT PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


Dodatkowe warunki zaliczenia roku2021-09-24

Uwaga studenci!  Lista osób przyjętych na Studia II stopnia w roku akademickim 21/22


* Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne ;


A+ / A-

2021-09-14

Uwaga studenci! 

Uwaga! W roku akademickim 2021/22 ulega likwidacji grupa M-2 na kierunku mechanika i budowa maszyn (semestr 3-studia stacjonarne) oraz grupa A-3 na kierunku automatyka i robotyka.

2021-04-08

Uwaga studenci! 

Od dziś można odbierać legitymację studencką bez konieczności dostarczania badań lekarskich! 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Osoby zainteresowane pobraniem legitymacji uprasza się o wcześniejszy kontakt z p. Malwiną Łuczak (malwina.luczak@p.lodz.pl), celem umówienia terminu odebrania dokumentu.

2021-04-02

Uwaga studenci pierwszego roku !

Termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.

Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich

2021-03-19

Uwaga w związku z zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej nastąpiły zmiany w sposobie wnioskowania o stypendia w sem. letnim 2020/21.

więcej

2021-03-15

Uwaga studenci pierwszego roku !

W związku z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi postępowaniem, aktualizującym listę placówek opieki zdrowotnej, w których można wykonywać darmowe badania wstępne i okresowe, informujemy, iż

termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.


Uaktualniony dokument zawierający niezbędne informacje zostanie opublikowany przez Urząd Marszałkowski pod koniec kwietnia 2021.

2021-03-01

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

Dyżury odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MsTeams i Skype'a (bartłomiej zagrodny), w następujących terminach: poniedziałek 10-12, środa 10-12, w wyjątkowych sytuacjach - stacjonarnie, w soboty zjazdowe 9-10, po uprzednim umówieniu się poprzez pocztę elektroniczną.

2020-10-16

Drodzy Studenci !!! od 19 października 2020 roku zachęcamy do kontaktu z

DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

Rozpatrywanie dostarczonych dokumentów rozpocznie się po upływie 48 godzin. Zalecamy przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (dobrej jakości skanów lub zdjęć) pocztą e-mail, lub tradycyjną przesyłką pocztową. Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres dziekanatu.

2020-09-25

Uwaga studenci!

Sprawy związane z legitymacjami, praktykami, badaniami lekarskimi, składaniem wniosków o uznanie dodatkowych osiągnięć w suplemencie czy wystawianiem zaświadczeń o ukończeniu studiów (absolwenci) załatwiane będą w pokoju 7 (parter), tel. (42) 631 – 27 - 00.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

2020-08-26

Zmiany w Zarządzeniu Rektora PŁ w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

więcej

2020-07-21

Zaktualizowana lista placówek przeprowadzających badania lekarskie.

 

więcej

2020-06-05


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.

2020-05-28


Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

PoliSocjal -generator listy dokumentów do stypendium socjalnego.

Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej przygotował dla Studentów coś, co ma na celu ułatwienie procesu składania wniosków o stypendium socjalne! Przedstawiamy Państwu PoliSocjal , czyli generator listy dokumentów do stypendium socjalnego! ️ Posługując się nim, otrzymacie spersonalizowaną listę potrzebnych dokumentów do stypendium.


więcej

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA