WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2017-09-26

Lista osób przyjętych na studia II stopnia w roku akademickim 2017/2018

Mechanika i Budowa Maszyn - Wydział Mechaniczny pdf

Mechanika i Budowa Maszyn - IFE pdf

 

2017-09-26

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl Studenci semestru V studia stacjonarne wybieracie po jednym przedmiocie z puli przedmiot obieralny III oraz przedmiot obieralny IV.

Zapisy trwają do 28 września br.

 

2017-09-22

Uwaga !!!

Uwaga studenci 5 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek automatyka i robotyka.

W semestrze zimowym 2017/18 ulega likwidacji grupa studencka A-2. Wszystkie osoby z grupy A-2 zostały wpisane na listę grupy A-1.

 

2017-09-22

Uwaga !!!

Studenci 3 semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W semestrze zimowym 2017/18 ulegają zmianie następujące grupy studenckie:

Kierunek mechanika i budowa maszyn: ulegają likwidacji grupy studenckie M-4 oraz M-5. Studenci z grupy M-4 zostali przypisani do grup M-1 oraz M-2 (indywidualne informacje zostały wysłane na skrzynkę mailową), Studenci z grupy M-5 zostali przypisani do grupy M-3.

Kierunek automatyka i robotyka: Ulega likwidacji grupa studencka A-3. Wszystkie osoby z tej grupy zostały przeniesione do grupy A-1.

 

2017-09-21

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów

Dyżury Wydziałowej Rady Studentów celem przyjmowania wniosków o stypendia socjalne w miesiącu wrześniu:

Piątek 22.09.2017 w godzinach 9:15-11:00

Poniedziałek 25.09.2017 w godzinach 17:15-18:00

Wtorek 26.09.2017 w godzinach 8:15-9:00

Środa 27.09.2017 w godzinach 8:15-9:00

 

2017-09-21

Lista studentów przyjętych w roku akademickim 2017/2018 z podziałem na grupy.

Wszystkie grupy pdf

semestr 1 Transport pdf

 

2017-09-21

Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 pojawią się na stronie w przyszłym tygodniu.

 

2017-09-20

Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018 haseł dostępu.

Pobierz dokument pdf

 

2017-09-20

UWAGA !!!

Kandydaci przyjęci w drugim etapie rekrutacji na Wydział Mechaniczny PŁ.

Dziekanat nie wymaga dodatkowych dokumentów poza złożonymi podczas etapu rekrutacji.

Immatrykulacja dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia odbędzie się dnia 27.09.2017r. (środa) w audytorium 5M10 (budynek A-19) o godzinie 10.00.

 

2017-09-19

Wyniki II etapu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

 

2017-08-23

UWAGA STUDENCI !

Badania wstępne osób zakwalifikowanych - na studia stacjonarne I stopnia.

więcej

 

2017-07-25

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018

Tryb rekrutacji : Pierwszy etap rekrutacji

Listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2017/2018 - pobierz plik pdf

UWAGA :

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów , które złożyły wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów oraz nie potwierdzają przyjęcia.
Konieczne jest zgłoszenie rezygnacji ze studiów –do dnia 31.08.2017r.
Pocztą zostaną dostarczone zawiadomienia o przyjęciu zawierające  wszystkie ważne informacje związane z rozpoczęciem studiów.

 

2017-07-06

Termin składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

 

Do dnia 15.09.2017 r. dziekanat Wydziału Mechanicznego, budynek A22, piętro II, pokój 209. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (na adres gabriela.stasiak@p.lodz.pl) zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Wszystkie informacje dotyczące stypendium – strona internetowa PŁ p.lodz.pl oraz www.nauka.gov.pl

 

2017-02- 21

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

2015-12-10

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

2015-01-10

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

2014-10-01

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA