WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ogłoszenia dziekanatu - studia niestacjonarne

A+ / A-

2021-10-04

Ubezpieczenie


Certyfikaty ubezpieczenia OC+NNW, wykupione za pośrednictwem strony WM PŁ (odnośnik do firmy InterRisk) - pliki o nazwie "certyfikaty.pdf", proszę przesyłać na adres mailowy: malwina.luczak@p.lodz.pl


2021-10-01

UWAGA STUDENCI!!!

KOMUNIKAT PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


Dodatkowe warunki zaliczenia roku2021-09-24

Uwaga studenci!  Lista osób przyjętych na Studia II stopnia w roku akademickim 21/22


* Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne ;


2021-04-08

Uwaga studenci! 

Od dziś można odbierać legitymację studencką bez konieczności dostarczania badań lekarskich! 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Osoby zainteresowane pobraniem legitymacji uprasza się o wcześniejszy kontakt z p. Malwiną Łuczak (malwina.luczak@p.lodz.pl), celem umówienia terminu odebrania dokumentu.

2021-04-02

Uwaga studenci pierwszego roku !

Termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.

Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich

2021-03-19

Uwaga w związku z zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej nastąpiły zmiany w sposobie wnioskowania o stypendia w sem. letnim 2020/21.

więcej

2021-03-15

Uwaga studenci pierwszego roku !

W związku z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi postępowaniem, aktualizującym listę placówek opieki zdrowotnej, w których można wykonywać darmowe badania wstępne i okresowe, informujemy, iż

termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.


Uaktualniony dokument zawierający niezbędne informacje zostanie opublikowany przez Urząd Marszałkowski pod koniec kwietnia 2021.

2021-03-01

Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

Dyżury odbywają się zdalnie z wykorzystaniem MsTeams i Skype'a (bartłomiej zagrodny), w następujących terminach: poniedziałek 10-12, środa 10-12, w wyjątkowych sytuacjach - stacjonarnie, w soboty zjazdowe 9-10, po uprzednim umówieniu się poprzez pocztę elektroniczną.

2020-11-24

Uwaga studenci - dotyczy legitymacji !

Legitymacje, których ważność miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Nie ma zatem konieczności przedłużania ich ważności w Dziekanacie!

więcej

Drodzy Studenci !!! zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

Rozpatrywanie dostarczonych dokumentów rozpocznie się po upływie 48 godzin. Zalecamy przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (dobrej jakości skanów lub zdjęć) pocztą e-mail, lub tradycyjną przesyłką pocztową. Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres dziekanatu.

2020-09-22

Ubezpieczenie na rok akademicki 2020/2021 dla studentów.

więcej

2020-08-26

Zmiany w Zarządzeniu Rektora PŁ w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

więcej


Dotyczy dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Student starający się o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest pobrać wnioski za pośrednictwem:

• portalu dyplomanta oraz

• portalu absolwenci.pl

 

W teczce studenta pozostaje wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (wygenerowany z: portalu dyplomanta), uzupełniony o wymagane opinie i podpisy, oraz oświadczenie (wygenerowane z: absolwenci.pl) dot. zgody na śledzenie losów absolwentów.

 

Obecnie trwają prace na tym, aby w ramach wydruku z portalu absolwenci.pl generowało się samo oświadczenie.


Dotyczy badań lekarskich.

Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.


Dotyczy legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA