WYDZIAŁ MECHANICZNY

Ogłoszenia dziekanatu - studia niestacjonarne

A+ / A-

2018-03-22

Studencie jeśli chcesz przedłużyć legitymację przed Świętami – ostatni dzień to 28 marca 2018r. (środa)

Dziekanat dnia 29 marca 2018 nieczynny.

 

2018-02-26

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich na semestr letni odbędzie się w terminie od 15 do 28 marca. Przedłużenie legitymacji nie będzie możliwe przy braku ważnych badań lekarskich.

 

2018-02-01

Ubezpieczenia NNW OC

 

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 po zmianie od 1 lutego 2018 - pobierz pdf

Oferta wirtualna bez sportu zmiana - pobierz pdf

Oferta wirtualna ze sportem zmiana - pobierz pdf

 

2018-01-24

Ogłoszenie o szkoleniu z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

 

Studenci studiów niestacjonarnych semestr 1 stopnia I 27.01.2018 r. godzina 13:15 – 15:00 w audytorium 1M02

Studenci studiów niestacjonarnych semestru 1 stopnia II 28.01.2018 r. godzina 12:15-14 w audytorium 1M01

Obecność obowiązkowa

 

2017-12-04

Błędna wpłata składki za ubezpieczenie

 

Jeśli w roku akademickim 2017/2108 omyłkowo opłaciłeś składkę ubezpieczeniową na stare konto PZU Twoje ubezpieczenie jest NIEWAŻNE!

Pamiętaj wykupić właściwe ubezpieczenie na rok akademicki 2017/2108.

Aby otrzymać zwrot mylnie wpłaconej składki wypełnij poprawnie wniosek i prześlij go na adres fundacja@info.p.lodz.pl.

W dyspozycji realizacji zwrotu nadwyżki w części I Dane Ubezpieczającego proszę wpisać niżej podane informacje:

AKME BIURO UBEZPIECZEŃ
WROCŁAW
UL. STANISŁAWOWSKA 52 M 4
54-611 WROCŁAW
REGON: 273225204

Część II, III i IV wypełniają Państwo swoimi danymi.

Druk wniosku „Dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki” oraz wzór poprawnie wypełnionego wniosku do pobrania ze strony internetowej Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl

2017-12-01

Prodziekan Ds. Studiów Niestacjonarnych i Doktoranckich

Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny

Godziny przyjęć:

Środa 13:00-15:00

 

 

2017-11-16

Placówki wykonujące badania wstępne dla studentów .

 

Placówki wykonujące badania wstępne dla studentów.

więcej

2017-11-15

Harmonogram sesji zimowej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ

Harmonogram sesji zimowej 2017/18 w Centrum Językowym PŁ pobierz pdf

 

2017-10-18

Dotyczy- elektronicznych legitymacji

W celu przedłużenia elektronicznej legitymacji studenckiej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie ubezpieczenia.

 

2017-09-28

Odbiór legitymacji studenckich

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację oraz wydrukowane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

2017-09-20

Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018 haseł dostępu.

Pobierz dokument pdf

 

2017-08-23

UWAGA STUDENCI !

Badania wstępne osób zakwalifikowanych - na studia niestacjonarne I stopnia.

więcej

 

2017-02- 21

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA