l
 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA I STOPNIA

A+ / A-

 

Studia stacjonarne/niestacjonarne


Studia pierwszego stopnia rozpoczynają się od semstru zimowego.


aktualizacja 22.11.2019r

  KIERUNEK STUDIÓW

RODZAJ STUDIÓW

SPECJALNOŚĆ

Automatyka i robotyka

Akredytacje: PKA, KAU, ENAEE 

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia I-go stopnia stacjonarne (inżynierskie - 3.5 roku)

bez podziału na specjalności

Energetyka

Akredytacja PKA

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia I-go stopnia stacjonarne (inżynierskie - 3.5 roku)

bez podziału na specjalności

Inżynieria materiałowa

Akredytacje: KAUT, ENAEE,  PKA - ocena wyrózniająca,

--------------------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia I-go stopnia stacjonarne (inżynierskie - 3.5 roku)

bez podziału na specjalności

Mechanika i budowa maszyn

Akredytacja PKA - ocena wyrózniająca,

KAUT

---------------------------------------------------

efekty kształcenia

matryca

matryca od roku akademickiego 2018/19

ME&ACS - matryca

studia I-go stopnia stacjonarne (inżynierskie - 3.5 roku)

bez podziału na specjalności

studia I-go stopnia niestacjonarne (inż. - 4 lata)

Mechatronika

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

 

studia I-go stopnia stacjonarne (inżynierskie - 3.5 roku)

bez podziału na specjalności

Transport

Akredytacja PKA

---------------------------

efekty kształcenia

matryca

studia I-go stopnia stacjonarne (inż. - 3.5 roku)

bez podziału na specjalności