POWOŁANIA i NOMINACJE 2019

POWOŁANIA i NOMINACJE 2019

A+ / A-

 Rada Politechniki Łódzkiej wybrana przez senat
 1. Senat uczelni, na ostanim posiedzeniu (27.03.br.), zatwierdził skład pierwszej Rady Politechniki Łódzkiej. To nowy organ, który został wprowadzony przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu statutu, projektu strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni oraz zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora - po zaopiniowaniu przez senat.

  Rada Politechniki Łódzkiej składa się z sześciu osób. Trzy z nich pochodzą spoza uczeln, są to: Agnieszka Sygitowicz - wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr inż. Tomasz Krysiński - wiceprezes ds. badań, innowacji i rozwoju koncernu Airbus Helicopters oraz Dariusz Wojciech Szewczyk - prezes Zarządu, redaktor naczelny Radia Łódź.

  Pozostałe trzy osoby to pracownicy Politechniki Łódzkiej: prof. Andrzej Bartoszewicz - członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu Automatyki, prof. Wojciech Wolf, zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. uczelni w Instytucie Inżynierii Materiałowej.


Powołania na przewodniczącego rady kierunków studiów

 1. 2019-03-25


  • Rada kierunku studiów mechanika i budowa maszyn, Mechanical Engineering, Advanced Mechanical Enginnering:
  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

  • Rada kierunku studiów automatyka i robotyka :
  Przewodniczący prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski

  • Rada kierunku studiów inżynieria materiałowa:
  Przewodniczącydr hab. Jacek Sawicki, prof. uczelni

  • Rada kierunku studiów energetyka :
  Przewodniczący dr hab. Aleksander Olczyk

  • Rada kierunku studiów mechatronika :
  Przewodniczący dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. uczelni

  • Rada kierunku studiów transport :
  Przewodniczący dr inż. Sławomir Barański


Nominacje na kierowników dyscyplin

 1. W dniu 20.02.2019r. Rektor PŁ, prof. Sławomir Wiak, wręczył nominacje na kierowników dyscyplin:
  w inżynierii mechanicznej został powołany prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
  w inżynierii materiałowej powołany został dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. uczelni

Nominacje na Dziekana i Prodziekanów
 1. Od dnia 1 października 2019r. funkcje :
  Dziekana Wydziału Mechanicznego pełni prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak.
  Prodziekana ds. Rozwoju dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek prof. uczelni
  Prodziekana ds. Kształcenia dr inż. Małgorzata Sikora
  Prodziekana ds. Studenckich dr Bartłomiej Zagrodny


Nominacje na Dyrektorów i Kierowników Jednostek.

 1. Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak uroczyście wręczył nominacje (z dniem 1 października br.,) na Dyrektorów i Kierowników Jednostek.
  Nominacje otrzymali :

  dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. uczelni - Instytut Inżynierii Materiałowej
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik - Instytut Maszyn Przepływowych
  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni - Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz - Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak - Katedra Dynamiki Maszyn
  dr hab. inż. Damian Batory, prof. uczelni - Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak - Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji
  prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak - Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji