Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2021-05-19

Wspólna realizacja innowacji pedagogicznej w zakresie inżynierii materiałowej,

udoskonalanie procesu kształcenia celem wzrostu umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach, oraz przygotowywanie uczniów jako potencjalnych słuchaczy kierunków mechanicznych Politechniki Łódzkiej, to najważniejsze punkty listu intencyjnego, który został podpisany między:

Starostwem Powiatowym w Pabianicach i Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach reprezentowanymi przez: 

Starostę Pabianickiego – Krzysztofa Haburę

Wicestarostę Pabianickiego – Gabrielę Wenne - Błażyńską 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1– Pawła Szałeckiego 

a

Politechniką Łódzką Wydziałem Mechanicznym, reprezentowaną przez:

Prof. dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka - Dyrektora, Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Mechanicznego. 

 

Strony ponad to wyrażają wolę współpracy w zakresie: 

1. Współpracy w zakresie wdrożenia i realizacji innowacji w programach nauczania realizowanych w klasach o profilu mechanicznym w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.

2. Współpracy w zakresie promocji i rekrutacji uczniów do klas realizujących innowację pedagogiczną w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach.

3. Organizacji konferencji, warsztatów oraz szkoleń opartych o posiadany potencjał kadrowy i aparaturowy Stron. 

4. Przyjmowania uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach na praktyki i staże zawodowe do firm współpracujących z Wydziałem Mechanicznym PŁ oraz Instytutem Inżynierii Materiałowej.

 

Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Poland Sp. z o.o. - Oddział Produkcyjny, Hart-Tech Sp. z o.o. to firmy który objęły patronatem tą innowację pedagogiczną.

WYDZIAŁ MECHANICZNY