Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2021-04-26

GUST PROJECT ZWYCIĘZCĄ!!

działający w Studenckim Kole Naukowym Energetyków z siedzibą w Instytucie Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym zwycięzcą !!!


Projekt GUST zajął 1 miejsce w kategorii Ecology w Konkursie Konstrukcji Studenckich (KOKOS).


Celem konkursu KOKOS było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów, skonfrontowanie ich prac z wymagającym światem biznesu oraz pomoc w komercjalizacji projektów oraz pozyskaniu inwestorów.

 Konkurs składał się z dwóch etapów:

Pierwszym z nich było przesłanie zgłoszenia zawierającego opis działalności i innowacyjność projektu oraz dokumentację techniczną przydomowej turbiny wiatrowej.

Drugim etapem było zaprezentowanie konstrukcji przed Jury, gdzie rywalizowali z 5 innymi projektami.

 

Po przedstawieniu kilkuminutowej prezentacj przedstawiającej działalność projektu, osiągnięcia, innowacyjność i oryginalność projektu GUST w zakresie związanym z zagadnieniami energii i środowiska, potencjał biznesowy oraz znaczenie Projektu dla obszaru energii i środowiska. Działalność Projektu GUST została doceniona przez Jury konkursowe zdobywając w ten sposób 1 miejsce w konkursie.WYDZIAŁ MECHANICZNY