Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2021-09-21

Szanowni Państwo,


z przyjemnością pragniemy poinformować, że Narodowe Centrum Nauki właśnie otworzyło pierwszy nabór wniosków w programie MSCA POLONEZ BIS. Serdecznie zapraszamy zagranicznych naukowców i polskie instytucje do wspólnego składania wniosków!


POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do wybitnych zagranicznych naukowców zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. O finansowanie w programie POLONEZ BIS mogą starać się naukowcy, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny badań. W ramach programu zostanie zrekrutowanych 120 osób, które posiadają tytuł doktora lub co najmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkały i pracowały poza Polską. Laureaci konkursu zostaną zatrudnieni przez polskie instytucje przyjmujące na okres 2 lat na podstawie umowy o pracę w celu realizacji projektów łączących badania podstawowe z krótkimi stażami międzynarodowymi lub międzysektorowymi.


Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy składają wnioski wspólnie z wybranymi przez siebie instytucjami przyjmującymi w Polsce. Program POLONEZ BIS gwarantuje naukowcom atrakcyjne warunki zatrudnienia – miesięczne wynagrodzenie 4465 euro brutto oraz dodatkowy grant badawczy do 100 tys. euro na realizację projektu w ciągu 2 lat.


Formularze wniosków zostaną udostępnione w systemie ZSUN/OSF 22 września 2021 r. Termin złożenia wniosków w systemie upływa 15 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00 (CEST).


Pełna treść ogłoszenia konkursu POLONEZ BIS 1: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1


Film promocyjny programu POLONEZ BIS: https://youtu.be/5PhO-V2SWw8


Strona programu: https://polonezbis.eu/en/


Strona programu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/polonez-bi sWYDZIAŁ MECHANICZNY