Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2021-09-07

Konkurs Zmierz H2 dla PGNiGSzanowni Państwo,


Jest mi niezmiernie miło poinformować o uruchomieniu konkursu „Zmierz H2 dla PGNiG”, który ma na celu opracowanie skutecznej, wysokoefektywnej ekonomicznie i technologicznie metody - w postaci urządzenia lub czujnika - pomiaru stężenia wodoru w gazie ziemnym, gwarantującej dokładność, powtarzalność wyników i stabilność, przy jednoczesnej szybkiej i poprawnej detekcji.


Zwycięski projekt powinien być konkurencyjny cenowo do stosowanych obecnie metod oraz możliwy do zastosowania w praktyce biznesowej Grupy Kapitałowej PGNiG.


Konkurs kierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Laureaci konkursu będą mieli szansę podjęcia współpracy z PGNiG przy realizacji pionierskiego programu wodorowego z wykorzystaniem budowanej instalacji demonstracyjnej w Odolanowie.


Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: piętnaście, dziesięć i pięć tysięcy złotych.


Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy: zmierzH2@pgnig.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).


Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.innvento.pl oraz www.pqniq.pl/innowacyjnosc , zaś w razie dodatkowych pytań uprzejmie proszę o kontakt z Panem Danielem Maksymem (daniel.maksym@pgnig.pl) .


Będę wdzięczny za jak najszersze rozpowszechnienie informacji o konkursie w Państwa instytucjach, szczególnie za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej (strona internetowa, media społecznościowe, inne) w celu dotarcia do możliwie najszerszego grona adresatów.Z wyrazami szacunku

WICEPREZES ZARZĄDU

ds. Rozwoju

Arkadiusz Sekściński


WYDZIAŁ MECHANICZNY