Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-06-08

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

 

 

Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzega jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. M.in. dlatego ogłosił start drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

 

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2019 lub w 2020 r. Problematyka prac musi być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego itp.

 

Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 listopada br.


Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia oraz nagroda specjalna (w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej), o łącznej wartości 8.000 zł brutto. Szczegóły Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie oraz na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent.


Dokumenty do pobrania :


Regulamin

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 - Formularz oceny pracy magisterskiej lub licencjackiej.


WYDZIAŁ MECHANICZNY