Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-05-27

Laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki z Wydziału Mechanicznego.


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki tegorocznych konkursów. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymają z konkursów OPUS i SONATA ponad 4,5 mln zł na prowadzenie innowacyjnych badań.

Na 18. konkurs OPUS do NCN wpłynęły 2133 wnioski. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 350 projektów o wartości prawie 460 mln, w tym cztery z Politechniki Łódzkiej:

 

- prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, - Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-parametrycznym i nieidealnymi źródłami energii,


- prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, - Implementacja teorii załomów plastycznych do szacowania nośności struktur cienkościennych poddanych obciążeniom złożonym,


- prof. dr hab. inż. Maria Dems, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - Analiza wpływu technologii wytwarzania wysokoobrotowych silników elektrycznych małej mocy w celu udoskonalenia ich modeli analitycznych,


- prof. dr hab. inż. Katarzyna Dorota Pernal, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej - Zmiana paradygmatu dla silnej korelacji elektronowej w chemii kwantowej.


Na 15. konkurs SONATA złożono 990 wniosków. Finansowanie otrzymało 158 projektów na kwotę 130 mln zł, w tym dwa z Politechniki Łódzkiej:


- dr Dawid Dudkowski, - Stany chimeryczne i chimero-podobne w sieciach sprzężonych oscylatorów z ruchomym podparciem

dr inż. Mariola Maria Błaszczyk, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - Bezinwazyjne wprowadzanie emulsyjnych nośników substancji bioaktywnych do struktur skórnych.


Konkurs SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania.

Warto nadmienić również, że Dominik Banat jest laureatem konkursu Najlepszy Absolwent Politechniki Łódzkiej 2017 roku.

WYDZIAŁ MECHANICZNY