Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-05-05

PŁ w rankingu RUR World University Rankings

W tym roku Politechnika Łódzka, jako jedna z trzech polskich uczelni technicznych, została po raz pierwszy sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu - RUR (Round University Ranking) World University Rankings.W rankingu uwzględniono 20 kryteriów zgrupowanych w 4 kategorie: kształcenie, badania, umiędzynarodowienie oraz stabilność finansowa. PŁ najlepiej wypadła w pierwszej kategorii - kształcenie, na 559 miejscu.

 

Listę rankingową 2020 otwiera Harvard University. W pierwszej dziesiątce znalazły się także 4 uczelnie amerykańskie, 4 uczelnie brytyjskie oraz ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology).

W tym roku w rankingu sklasyfikowano 829 uczelni z 70 krajów, w tym 6 polskich szkół wyższych. W ogólnej ocenie najlepiej z Polski wypadły: Uniwersytet Warszawski (389) oraz Uniwersytet Jagielloński (392). Pozostałe 4 uczelnie: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Łódzki sklasyfikowano w przedziale 500 – 700.

RUR World University Rankings powstał w 2013, ale pierwsza klasyfikacja miała miejsce w roku 2010.

Więcej informacji na stronie rankingu.

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY