Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2020-04-27

Nieograniczony dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulink na uczelni i poza nią dla wszystkich pracowników i studentów PŁ

 

Uczelniane Centrum Informatyczne uruchomiło dla wszystkich pracowników i studentów nieodpłatny dostęp do oprogramowania MATLAB/Simulink dostępnego w ramach licencji Campus Wide Suite (w skrócie CWS) w okresie do 30 lipca br. Warunki licencjonowania dopuszczają użytkowanie oprogramowania na komputerach domowych zarówno przez studentów, jak i wszystkich pracowników uczelni.

 

Oprócz nieograniczonego dostępu do oprogramowania MATLAB/Simulink na uczelni i poza nią dla wszystkich pracowników i studentów będą mogli Państwo korzystać również z szeregu dodatkowych narzędzi takich jak:

 

• dostęp do zasobów edukacyjnych MathWorks zawierających programy nauczania z różnych dziedzin,

• szkolenia MAOTS (MATLAB Academic Online Training Suite) do przeprowadzania we własnym zakresie,

• narzędzie automatyzacji procesu nauczania i klasyfikacji studentów MATLAB Grader,

• możliwość wykorzystania MATLAB Live Editor - narzędzia, które służy do pisania, edytowania, uruchamiania i udostępniania skryptów.

 

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania wymagane jest założenie konta MathWorks. Pełny opis przetestowanej przez nas procedury znajdą Państwo w naszych zasobach szkoleniowych Office365 pod adresem:https://edu.p.lodz.pl/mod/book/view.php?id=13990&chapterid=1126

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY