Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2017-07-07

Nowy partner Politechniki Łódzkiej

 

Politechnika Łódzka i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi podpisały 5 lipca porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej. Otwiera ono perspektywy dla wspólnych inicjatyw jednej z wiodących firm europejskich branży lotniczej z uczelnią, której naukowcy posiadają know-how w zakresie prowadzonej przez tę firmę działalności.

 

 

Porozumienie przewiduje współpracę przy realizacji innowacyjnych projektów naukowo badawczych poświęconych tematyce istotnej z punktu widzenia obu stron. Obszary tej współpracy to m.in. zagadnienia związane z kompozytami i odlewnictwem, mechatronika, automatyka i robotyka; systemy informatyczne oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Partnerzy uzgodnili również podjęcie działań związanych z kształceniem w formule studiów dualnych, staży dla studentów, doktorantów i kadry akademickiej oraz utworzenie dedykowanych kierunków kształcenia odpowiadających potrzebom Wojskowych Zakładów Lotniczych i skierowanych zarówno do pracowników tej firmy jak i studentów Politechniki Łódzkiej.

 

Porozumienie podpisali: prof. Sławomir Wiak, Rektor PŁ oraz Marcin Nocuń, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny i Jarosław Gawryś, Członek Zarządu - Dyrektor Marketingu i Rozwoju.