Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2017-04-26

Fundusz Młodych Naukowców

 

W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku” ogłaszam nabór wniosków kandydatów ubiegających się o stypendium naukowe doktorantów, granty wewnętrzne doktorantów i granty wewnętrzne młodych pracowników Wydziału Mechanicznego w roku 2017 zgodnie z Regulaminem Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej (z dnia 23 listopada 2012 roku).
Podanie o stypendium lub grant wewnętrzny wraz z kompletem dokumentów kandydat składa do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego PŁ (pokój nr 205), w terminie do 1 czerwca br.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Życiorys
  3. Informacja o dotychczasowym dorobku naukowym: wg załączonego wzoru dorobek naukowy
  4. Plan projektu badawczego
  5. Opinia opiekuna naukowego
  6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym w postępowaniu

 

                                                                               Dziekan
                                                                              Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Wyciąg z Regulaminu
Zgodnie z §3 Regulaminu
1.     O stypendia naukowe mogą ubiegać się uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Wydział Mechaniczny PŁ, którzy nie przekroczyli wieku 29 lat w roku składania wniosku, kończą pracę nad rozprawą doktorską i wykazali się w trakcie studiów aktywnym wkładem w prace badawcze PŁ.
2.     O granty wewnętrzne mogą ubiegać się:
1)     pracownicy Wydziału Mechanicznego, dla których PŁ jest podstawowym miejscem pracy, którzy nie przekroczyli wieku 35 lat w roku składania wniosku i prowadzą zaawansowane prace nad rozprawą habilitacyjną w jednym z priorytetowych dla Wydziału tematów badawczych określonych zgodnie z uchwałą Rady Wydziału,
2)     pracownicy Wydziału Mechanicznego, dla których PŁ jest podstawowym miejscem pracy, którzy nie przekroczyli wieku 29 lat w roku składania wniosku i prowadzą zaawansowane prace nad rozprawą doktorską w jednym z priorytetowych dla Wydziału tematów badawczych określonych zgodnie z uchwałą Rady Wydziału,
3)     uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Wydział Mechaniczny PŁ, którzy nie przekroczyli wieku 29 lat w roku składania wniosku, kończą pracę nad rozprawą doktorską i wykazali się w trakcie studiów aktywnym wkładem w prace badawcze PŁ.

 

 

Załącznik:

 

  1. Regulamin Funduszu Młodych Naukowców na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej z dnia 23 listopada 2012 r.