Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2017-04-13

Dwa złote medale na zakończonej 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „GENEVA INVENTIONS” otrzymali naukowcy z Politechniki Łódzkiej za swoje wynalazki.

W wystawie „GENEVA INVENTIONS” uczestniczył Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dzięki któremu firmy Alumetal-Technik z Łodzi i Perlipol z Bełchatowa wspólnie z dr. hab. inż. Jackiem Sawickim z Instytutu Inżynierii Materiałowej zaprezentowały dwa rozwiązania opracowane na PŁ. Oba rozwiązania nagrodzone zostały Złotym Medalem Geneva Innovations.

Pierwsze nagrodzone rozwiązanie  to „Optomechatroniczny sposób bieżącej kontroli jakości obróbki strumieniowo-ściernej” opracowany wspólnie przez: Instytut Inżynierii Materiałowej i Instytut Elektroniki PŁ. Twórcami są: dr hab. inż. Jacek Sawicki, dr inż. Robert Olbrycht,  mgr inż. Paulina Byczkowska,  mgr inż. Antoni Rzepkowski. Zaprezentowane rozwiązanie jest chronione  europejskim zgłoszeniem patentowym i obecnie jest w fazie komercjalizacji.

 

Drugi złoty medal dostali naukowcy za opracowanie  „Mieszanki celulozowej do produkcji kształtek rurowych oraz złączek o przekroju okrągłym, stosowanych w układach wlewowych w odlewnictwie”  powstałe w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego PŁ. Twórcami wynalazku są: dr hab. inż. Jacek Sawicki i mgr inż. Zbigniew Zawieja. Rozwiązanie chronione jest  patentem.

 
„GENEVA INVENTIONS” to największa i najbardziej prestiżowa wystawa tego typu w Europie. Na tegorocznej imprezie swoje wynalazki zaprezentowało ponad 720 wystawców z 40 krajów, którzy łącznie pokazali około 1000 innowacyjnych rozwiązań.